Eerste dag van de noveen van de Onbevlekte Ontvangenis

Kristof Morren neemt je tijdens de noveen van de Onbevlekte Ontvangenis graag mee op sleeptouw met een dagelijkse bezinning. Van 30 november tot 8 december mag je je hier verwachten aan een dagelijkse portie bezinning.

30 november 2020

”De komst van Onze-Lieve-Vrouw in de wereld is als de komst van de dageraad die voorafgaat aan het licht van het heil, Christus Jezus; als het opengaan op de aarde, die geheel overdekt was met het slijk van de zonde, van de schoonste bloem die ooit in de tuin van de mensheid ontsproten was: de geboorte van het zuiverste, onschuldigste, volmaaktste schepsel, dat de definitie die God zelf bij de schepping aan de mens gegeven had waardig is: beeld van God, gelijkenis van God. Maria geeft ons het beeld van de volmaakte mensheid terug.”

uit een homilie van de zalige paus Paulus VI op 8 september 1964

Eeuwenlang is God onverdroten aan het werk geweest om voor zichzelf een paradijs te scheppen, een woonplaats om onder ons te komen: Maria! Gedurende negen maanden koesterde de Maagd Maria het bloeiende leven in haar onbevlekte schoot met de allerzuiverste liefde.

Door de Maagd Maria is Jezus Christus – bij zijn eerste intrede in de wereld – tot ons gekomen. Door haar kunnen wij – elke dag opnieuw – ook tot Hem gaan. In De Ware Godsvrucht leert de heilige Montfort ons dat de moeder van God dankzij de werking van de heilige Geest voor ons ”het zekerste, gemakkelijkste, snelste en volmaakste middel is om naar Jezus Christus te gaan” (De Ware Godsvrucht, 55). Of om het met de woorden van de heilige Johannes Paulus II te zeggen: Zij neemt ons bij de hand en voert ons tot Hem.”

De liefde voor de heilige Maagd heeft talloze manieren gevonden om haar te eren, te bedanken, en te verzoeken voor anderen en voor onszelf. Tijdens deze noveen, als voorbereiding op de viering van het hoogfeest van haar Onbevlekte Ontvangenis, willen we de heilige Maagd elke dag extra in de bloemetjes zetten, uit dankbaarheid en uit gerechtigheid.

Als leidraad voor persoonlijke meditatie en gebed overweeg ik hiertoe elke dag één van haar vele aanroepingen uit de Litanie van Loreto of de Bijbelse litanie van Maria, gevolgd door een gepast Mariagebed.

Morgenster, bid voor ons

In het pre-digitale tijdperk namen zeevaarders altijd hun toevlucht tot de meest heldere ster aan het firmament, wanneer zij midden op de oceaan de richting kwijt waren of wanneer ze de koers wilden bepalen of corrigeren. Tot Maria nemen wij onze toevlucht, wanneer we ons verloren voelen, wanneer we de richting van ons leven willen rechtzetten, om het rechtstreeks op de Heer te richten. De heilige Maagd is de ster op de zee van ons leven(H. Johannes Paulus II)

Laten we ons voornemen om de hulp van de heilige Maagd in te roepen wanneer onze ziel in duisternis verkeert, of wanneer we onze levenskoers willen of moeten bijstellen. Zij wijst ons het pad dat we moeten volgen om de mens te zijn waartoe God ons heeft geschapen.

Heilige Maagd,
sta mij toe u te prijzen;
geef mij sterkte tegen uw vijanden.

Kom, heilige Geest

Kom, heilige Geest,
vervul de harten van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.

Zend uw Geest uit
en alles zal herschapen worden
en Gij zult het aanschijn
van de wereld vernieuwen.

God, Gij openbaart U aan de gelovigen.
Laat ons in het licht van uw Geest verstaan wat Gij van ons vraagt.
Laat ons het werk van uw heilige Geest in de mensen ontdekken
en de vreugde van zijn bijstand ondervinden,
door Christus, onze Heer. Amen.

Ave Maris Stella

Gegroet, gij ster der zee
en milde Moeder Gods,
altijd maagd gebleven,
zalige hemelpoort.

Ave accepterend
dat Gabriël u bracht,
bracht ons de vrede
en wijzigde de naam van Eva.

Maak onze boeien los
reik de blinden licht aan
verdrijf bij ons het kwaad
en verkrijg ons alle goeds.

Toon dat ge een moeder zijt
bid voor ons bij uw Zoon.
Hij die voor ons geboren is
die ge gedragen hebt in uw schoot.

Bijzonderste onder de maagden
zachtmoedigste van al
bevrijd ons van de schulden
en maak ons mild en rein.

Houd ons leven rein
wijs veilig ons de weg
die ons tot bij Jezus brengt
en ‘t eeuwige geluk.

Geloofd zij God de Vader
aan Christus alle lof
en aan de Geest, zo heilig,
eer voor alle drie. Amen.

vertaling uit Het Mariageheim van H. Montfort

Onder uw bescherming

Tot u nemen wij onze toevlucht:
wees onze bescherming,
heilige Moeder van God,
wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn,
maar verlos ons uit alle gevaren,
gij, glorierijke en gezegende Maagd.
Amen.

2 gedachten over “Eerste dag van de noveen van de Onbevlekte Ontvangenis”

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.