Tweede dag van de noveen van de Onbevlekte Ontvangenis

Kristof Morren neemt je tijdens de noveen van de Onbevlekte Ontvangenis graag mee op sleeptouw met een dagelijkse bezinning. Van 30 november tot 8 december mag je je hier verwachten aan een dagelijkse portie bezinning.

1 december 2020

Gouden Huis, bid voor ons

Jouw thuis weerspiegelt jouw voorliefdes, jouw persoonlijke smaak, wie jij bent. Thuis en bewoners vormen een zekere eenheid. In het Oude Testament was eerst het Tabernakel en later de Tempel het Huis van God, waar de ontmoeting van God met zijn volk plaatsvond. De Tempel van Salomo werd met de meest edele materialen bekleed …

Wanneer God zijn komst in de wereld bepaald had, bereidde Hij Maria voor als het meest geschikte schepsel waarin Hij negen maanden lang zou wonen, vanaf zijn menswording tot de geboorte in Betlehem. Maria, het gouden Huis, de nieuwe Tempel van God, werd dan ook met de grootst mogelijke schoonheid bekleed. Alles was gericht op en ‘ingericht’ voor haar goddelijk moederschap, in overeenstemming met de waardigheid van zijn Zoon.

Het was trouwens niet zomaar een eenmalig ingrijpen van God. Eeuwenlang was God reeds aan het werk om de komst van de Messias voor te bereiden en om zijn volk voor te bereiden op het geloof in het ongelooflijke. En toen kwam het moment suprême!

“Toen eindelijk de tijd voor de verlossing van de mensen was aangebroken, bouwde de eeuwige Wijsheid [Gods Zoon] zelf een huis, een verblijf Haar waardig. Zij schiep en vormde in de schoot van de heilige Anna de godwaardige Maria. En Zij deed dat met meer vreugde dan waarmee Zij het heelal had geschapen.”

Louis-Marie Grignion de Montfort in De liefde van de eeuwige wijsheid, p. 105

Als eerstgeboren Dochter van God de Vader, als Moeder van God de Zoon, en als Bruid van God de heilige Geest, is Maria het schepsel dat de Allerheiligste Drieëenheid het meest nabij is. Door haar allerzuiverste hart, en door haar uitzonderlijke gave van inzicht en wijsheid, weet Maria als geen ander wat God van ieder mens verwacht. Daarom is zij onze machtigste bondgenote om te worden wie we zijn. We hoeven het haar maar te vragen in ons gebed! Zij zal ons immers altijd liefhebben en begeleiden, omdat wij haar kinderen zijn. Zij is immers én Moeder van God én moeder van de mensen. En is het niet zo dat een moeder haar zieke kind, dat haar het meest nodig heeft, nog méér nabij is?

Heilige Maagd,
sta mij toe u te prijzen;
geef mij sterkte tegen uw vijanden.

Kom, heilige Geest

Kom, heilige Geest,
vervul de harten van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.

Zend uw Geest uit
en alles zal herschapen worden
en Gij zult het aanschijn
van de wereld vernieuwen.

God, Gij openbaart U aan de gelovigen.
Laat ons in het licht van uw Geest verstaan wat Gij van ons vraagt.
Laat ons het werk van uw heilige Geest in de mensen ontdekken
en de vreugde van zijn bijstand ondervinden,
door Christus, onze Heer. Amen.

Verheven Moeder van de Verlosser – Alma Redemptoris Mater

Verheven Moeder van de Verlosser,
die altijd zijt de open deur des hemels en de ster der zee,
kom het volk te hulp dat valt en poogt op te staan.
Gij die tot verwondering van de natuur
uw heilige Schepper hebt gebaard
en maagd zijt gebleven;
gij die door Gabriël zijt begroet,
ontferm u over ons, zondaars.
Amen.

Onder uw bescherming

Tot u nemen wij onze toevlucht,
wees onze bescherming,
heilige Moeder van God,
wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn,
maar verlos ons uit alle gevaren,
gij, glorierijke en gezegende Maagd.
Amen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.