Derde dag van de noveen van de Onbevlekte Ontvangenis

Kristof Morren neemt je tijdens de noveen van de Onbevlekte Ontvangenis graag mee op sleeptouw met een dagelijkse bezinning. Van 30 november tot 8 december mag je je hier verwachten aan een dagelijkse portie bezinning.

2 december 2020

Dienstmaagd van de Heer, bid voor ons

Daar sta je dan als jonge vrouw… en plots komt de aartsengel Gabriël met de boodschap “Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God…” (Lc 1,30b)

Als vrucht van haar overwegingen was Maria zeer goed op de hoogte van de Schrift en van de passages die betrekking hadden op de Messias. Daarnaast bezat zij ook een uitzonderlijke, innerlijke gevoeligheid voor alles wat op de Heer betrekking had. Maar dan plots beseft zij dat zijzelf die maagd is die door Jesaja was aangekondigd, de maagd die moeder zou worden van een zoon die zij Immanuël – God met ons – zou noemen. (cf. Jes 7,14)

Haar antwoord is een hernieuwde bevestiging van haar overgave aan de goddelijke wil: “Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord.” (Lc 1,38) Zij weifelt geen moment, want zij is nederig en vertrouwt op God, aan wie zij zich onvoorwaardelijk heeft gegeven. Ja, een overgave – een toewijding – zonder beperkingen!

De Onbevlekte Maagd, de Dienstmaagd van de Heer, leert ons altijd open te staan voor God en ons volledig over te geven aan zijn oproepen opdat wij de mens kunnen worden én zijn die Hij geschapen heeft. Een bemerking hierbij. God eerbiedigt steeds de menselijke vrijheid: Hij geeft ons de keuze om Hem in ons en door ons te laten handelen, met de hulp van de heilige Maagd en van de heilige Geest.

Heilige Maagd,
sta mij toe u te prijzen;
geef mij sterkte tegen uw vijanden.

Kom, heilige Geest

Kom, heilige Geest,
vervul de harten van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.

Zend uw Geest uit
en alles zal herschapen worden
en Gij zult het aanschijn
van de wereld vernieuwen.

God, Gij openbaart U aan de gelovigen.
Laat ons in het licht van uw Geest verstaan wat Gij van ons vraagt.
Laat ons het werk van uw heilige Geest in de mensen ontdekken
en de vreugde van zijn bijstand ondervinden,
door Christus, onze Heer. Amen.

Lofzang van Maria – Magnificat

(Lc 1,46-55)

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,
verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser.
Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd:
van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.

Wonderbaar is het wat Hij mij deed,
de Machtige, groot is zijn Naam!
Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen
voor ieder die Hem erkent.
Hij doet zich gelden met krachtige arm,
vermetelen drijft Hij uiteen.
Machtigen haalt Hij omlaag van hun troon,
eenvoudigen brengt Hij tot aanzien.
Behoeftigen schenkt Hij overvloed,
maar rijken gaan heen met ledige handen.

Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan,
zijn milde erbarming indachtig;
zoals Hij de vaderen heeft beloofd,
voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen

Onder uw bescherming

Tot u nemen wij onze toevlucht:
wees onze bescherming,
heilige Moeder van God,
wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn,
maar verlos ons uit alle gevaren,
gij, glorierijke en gezegende Maagd.
Amen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.