Vierde dag van de noveen van de Onbevlekte Ontvangenis

Kristof Morren neemt je tijdens de noveen van de Onbevlekte Ontvangenis graag mee op sleeptouw met een dagelijkse bezinning. Van 30 november tot 8 december mag je je hier verwachten aan een dagelijkse portie bezinning.

3 december 2020

Oorzaak van onze blijdschap, bid voor ons

Toen God de wereld uit het niets geschapen had, was alles een feest, vooral toen Hij de mens schiep naar zijn beeld en gelijkenis. Onze eerste ouders waren vervuld van liefde, lofprijzing en dankbaarheid voor God. Droefheid was hun onbekend. En toen kwam de eerste zonde, en sijpelde droefheid langzaam in alle dingen door …

Met de Onbevlekte Ontvangenis van Maria kwam, geruisloos, de eerste fonkeling van waarachtige vreugde terug in de wereld. En toen de heilige Maagd instemde met de goddelijke heilsplannen heeft haar vreugde, en de blijdschap van God, heel de mensheid overstroomd. De volheid van deze vreugde is tweevoudig: in de eerste plaats omdat Maria vol van genade is, vol van God; in de tweede plaats omdat in haar allerzuiverste schoot het Woord Vlees is geworden. Met haar Zoon kwam de volle, ware blijdschap tot de mensen.

De heilige Maagd is dus de Oorzaak van onze blijdschap, omdat zij ons daar haar woord van instemming Christus heeft gegeven. En ook nu nog brengt zij ons iedere dag tot Hem en geeft zij Hem weer aan ons. De weg van het innerlijke leven leidt tot Jezus via Maria. En deze levende ervaring van Christus en van onze verbondenheid geeft ons hoop en smaak voor het leven.

Een in mijn ogen tekenend beeld van de blijdschap die de heilige Maagd brengt, vinden we terug in het evangelie van Lucas: “Zodra Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind van vreugde op in haar schoot.” (Lc 1,41). In de nabijheid van de Moeder Gods delen we in de onmetelijke vreugde en onuitsprekelijke vrede die haar ziel vervult.

De heilige Maagd is niet alleen de Oorzaak van onze blijdschap. Zij nodigt ons ook uit om de oorzaak van andermans blijdschap te zijn.

Heilige Maagd,
sta mij toe u te prijzen;
geef mij sterkte tegen uw vijanden.

Kom, heilige Geest

Kom, heilige Geest,
vervul de harten van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.

Zend uw Geest uit
en alles zal herschapen worden
en Gij zult het aanschijn
van de wereld vernieuwen.

God, Gij openbaart U aan de gelovigen.
Laat ons in het licht van uw Geest verstaan wat Gij van ons vraagt.
Laat ons het werk van uw heilige Geest in de mensen ontdekken
en de vreugde van zijn bijstand ondervinden,
door Christus, onze Heer. Amen.


Lief Vrouwke

Lief Vrouwke, ik kom niet om te bidden,
maar om een poos bij u te zijn,
ik heb u niets te geven,
niets te vragen, deze dag.
Ik bezit alleen de grote vreugde
dat ik u bekijken mag.

Lief Vrouwke, ik kom niet om te spreken,
maar om een poos bij u te zijn,
ik heb u niets te zeggen,
niets te vragen, deze dag.
Bewaar voor mij de grote vreugde
dat ik bij u blijven mag.

Lief Vrouwke, ik kom niet om te zingen,
maar om een poos bij u te zijn,
ik heb u niets te zeggen,
niets te vragen, deze dag.
Ik denk dan aan de grote vreugde
dat’k u Moeder noemen mag.


Onder uw bescherming

Tot u nemen wij onze toevlucht:
wees onze bescherming,
heilige Moeder van God,
wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn,
maar verlos ons uit alle gevaren,
gij, glorierijke en gezegende Maagd.
Amen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.