Zevende dag van de noveen van de Onbevlekte Ontvangenis

Kristof Morren neemt je tijdens de noveen van de Onbevlekte Ontvangenis graag mee op sleeptouw met een dagelijkse bezinning. Van 30 november tot 8 december mag je je hier verwachten aan een dagelijkse portie bezinning.

6 december 2020

Toevlucht van de zondaars, bid voor ons

Toevluchtsoord vóór de zonde

De christenen hebben Maria altijd beschouwd als beschutting en toevlucht van de zondaars, als refugium peccatorum, tot wie wij – bijna instinctief – onze bescherming zoeken op momenten van bekoringen of moeilijkheden. We vinden bij haar die ware bescherming tegen bekoringen, wanhoop, …

Vaak is alleen al beginnen bidden voldoende om de bekoring te doen verdwijnen, om het optimisme te herwinnen.

Toevluchtsoord bij zonde

En wanneer we ontrouw aan de Heer zijn geweest, is Maria de wegverkorting die onze snelle terugkeer tot Jezus vergemakkelijkt.

In de eerste eeuwen van ons geloof verzekerden de kerkvaders herhaaldelijk dat de maagdelijke schoot van Maria de plaats is waar de vrede tussen God en de mensen werd gesloten.

Door Christus te ontvangen, ter wereld te brengen, te voeden, in de tempel aan de Vader op te dragen en door te lijden met haar zoon, stervend aan het kruis, heeft zij op heel bijzondere wijze deelgenomen aan het werk van de Verlosser, in gehoorzaamheid, geloof, hoop en vurige liefde, om het bovennatuurlijk leven van de zielen te herstellen. Hierdoor is zij voor ons de Moeder geworden in de orde van de genade.
(constitutie Lumen Gentium, 61)

Door dit moederschap over de mensen maakt Maria een heel speciaal deel uit van Gods wilsplan om de wereld van de zonden te bevrijden. Als Dienstmaagd van de Heer, als moeder van Jezus, als Moeder Gods, heeft Maria zich geheel en al gewijd aan haar Zoon en aan zijn werk, dus ook aan zijn verlossingswerk.

Maria staat altijd heel dicht bij de biecht: zij vervult onze ziel met nederigheid, oprechtheid en berouw op weg naar het sacrament van de biecht of de verzoening. Met moederlijke liefde leidt zij ons met zachte hand naar haar Zoon, naar de genade, want

Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. (Mt 9,13b)

Laat ons met een zuiverder hart naar het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis gaan. Moge we in het binnenste van ons hart die oproep bespeuren tot een grotere zuiverheid door te beginnen onze zonden, onze zwakheden te erkennen, en ze een naam te geven.

Een heel kort en krachtig gebed dat ik jullie niet wil onthouden komt uit De Ware Godsvrucht (WG 116). De heilige Montfort reikt het ons aan om het dagelijks – bij de dagsluiting – te bidden om op deze manier door Maria aan God vergiffenis te vragen voor de zonden van de afgelopen dag.

Ave Maria, Mater Misericordiae
Wees gegroet, Maria, Moeder van barmhartigheid

Je kan dit korte gebed op de volgende manier bidden:

– neem jouw rozenkrans in de hand,
– richt je knielend of buigend tot Maria,
– maak een kruisteken,
– neem de eerste kraal,
– en begin te bidden op het ritme van jouw ademhaling,
– bij elke inademing Ave Maria,
– bij elke uitademing Mater Misericordiae,
– en volg zo alle kralen van jouw rozenkrans …


Heilige Maagd,
sta mij toe u te prijzen;
geef mij sterkte tegen uw vijanden.

Kom, heilige Geest

Kom, heilige Geest,
vervul de harten van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.

Zend uw Geest uit
en alles zal herschapen worden
en Gij zult het aanschijn
van de wereld vernieuwen.

God, Gij openbaart U aan de gelovigen.
Laat ons in het licht van uw Geest verstaan wat Gij van ons vraagt.
Laat ons het werk van uw heilige Geest in de mensen ontdekken
en de vreugde van zijn bijstand ondervinden,
door Christus, onze Heer. Amen.


Wees gegroet, Koningin – Salve Regina

Wees gegroet, Koningin,
Moeder van barmhartigheid,
ons leven, onze vreugde en onze hoop,
wees gegroet.
Tot u roepen wij,
ballingen, kinderen van Eva.
Tot u smeken wij,
zuchtend en wenend in dit dal van tranen.
Daarom dan, onze voorspreekster,
sla op ons uw barmhartige ogen,
en toon ons, na deze ballingschap,
Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot.
O goedertieren, o liefdevolle,
o zoete Maagd Maria.


Onder uw bescherming

Tot u nemen wij onze toevlucht:
wees onze bescherming,
heilige Moeder van God,
wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn,
maar verlos ons uit alle gevaren,
gij, glorierijke en gezegende Maagd.
Amen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.