Het woord is vlees geworden …

Al meer dan vierduizend jaar lang hebben de profeten het aangekondigd: ‘Gij echter, Betlehem in Efrata, al zijt gij klein onder Juda’s geslachten, toch zal er, zeg ik, iemand uit u komen die over Israël gaat heersen. In het verre verleden ligt zijn oorsprong, in lang vervlogen dagen’ (Mi 5, 1). Bij Jeremia klinkt het: ‘In die dagen, in die tijd schenk ik aan David een wettige afstammeling die het land rechtvaardig en eerlijk bestuurt’ (Jer 33, 15). De geboorte van Jezus bevat de levenskiem voor de hele mensheid. Kerstmis toont ons dat God altijd trouw blijft aan zijn beloften … en dat Hij ze steeds op een onverwacht moment en een onverwachte plaats nakomt.

Om zijn heilsbelofte te volbrengen, heeft God zelf het vlees aangenomen in de schoot van de maagd Maria. Hij deed dat om hier op aarde deel te hebben aan ons lijden, onze moeilijkheden en de vernederingen die we vaak moeten ondergaan. God brengt ons hoop, liefde en waarheid. Hij omarmt de menselijke tekorten, neemt de gedaante van een mens aan en sluit een verbond met ons. Kerstmis wordt zo een liefdesmysterie. Het is een feestelijke getuigenis van de liefde van de Vader, die zijn enige Zoon in de wereld heeft gezonden om ons het leven te brengen (vgl. 1 Joh 4, 8-9). Kerstmis verwarmt ons hart en vervult ons van de eeuwige liefde van God voor zijn schepselen.

Om de boodschap van het kindje Jezus in de kribbe te kunnen begrijpen, moeten we bereid zijn zelf als kleine kinderen te worden. ‘Aan allen echter die Hem wél aanvaardden’, schrijft de evangelist Johannes, ‘aan hen die in zijn naam geloven, gaf Hij het vermogen om kinderen van God te worden’ (Joh 1, 12). Je hart openstellen voor de zoon van Maria is geloven dat het leven en de liefde het laatste woord krijgen in de mensengeschiedenis, hoezeer die ook doordesemd is van pijn en verdriet. God is immers in ons midden komen wonen opdat wij in Hem onze intrek zouden kunnen nemen.

Door de menswording is Christus arm geworden en met zijn armoede verrijkt Hij ons. Hij heeft ons verlost door zijn bloed dat vergoten werd aan het kruis. De geboorte van Jezus Christus laat een nieuw licht over de wereld schijnen: een licht dat zichtbaar is door de eenvoudige blik van ons geloof, een licht dat straalt in het zachte en nederige hart van wie de Verlosser verwacht. Het is het licht dat stralend opgaat boven het volk dat tot dan ronddwaalde in het donker (vgl. Jes 9, 1). Dit licht is door Maria in de wereld gekomen en het is door haar dat het zal heersen (vgl. De ware godsvrucht, nr. 1).

Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde Hem in doeken en legde het kind neer in een kribbe, want in de herberg was er geen plaats voor hen. Zo beschrijft Lucas de geboorte van Jezus (Lc 2, 7). Door haar onmetelijke zuiverheid en haar nederigheid heeft Maria de Heer behaagd. Hij heeft zichzelf gegeven en is vlees geworden. Laten we dit mirakel aan de wereld kenbaar maken! Het Woord is werkelijk vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Laten we, net zoals de herders in Betlehem, vol bewondering en dankbaarheid stilstaan bij dit mysterie van licht en liefde. Moge de genade van onze Heer Jezus Christus, geboren uit de maagd Maria, over ons allen neerdalen.

Laten we altijd voor en met elkaar bidden.

Pater Ghislain Kasereka, s.m.m.

Artikel verschenen in ons tijdschrift Maria, middelares en koningin, december 2020, p. 32-33

Een gedachte over “Het woord is vlees geworden …”

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.