‘Maria, Middelares en Koningin’ is een katholiek volkstijdschrift over mens-zijn en geloven in onze vaak machteloze wereld. Maria speelt er een bijzondere rol in. Zij brengt ons op een eenvoudige manier dichter bij haar zoon, Jezus. Daardoor kun je soms weer een beetje groeien en bloeien.

Als u interesse heeft in het tijdschrift, kan u een gratis proefabonnement nemen door hier te klikken. Als proefabonnee krijgt u gratis twee nummers van ons tijdschrift gedurende twee maanden.

Als u nadien graag een abonnement neemt, ontvangt u de rest van de huidige jaargang aan voordelige prijs.

Na deze proefperiode gelden per jaar de volgende abonnementsprijzen:

België: 23,00 €
Andere landen van Europa:40,00 €
Alle overige Landen: 50,00 €