Tijdschriften

‘Maria, middelares en koningin’ is een mariaal tijdschrift over mens-zijn en geloven, dat sinds 1934 door de montfortanen wordt uitgegeven. Het magazine verschijnt maandelijks (behalve in juni en augustus).

In het tijdschrift speelt Maria, de moeder van God, een bijzondere rol. In de verhalen, artikelen en foto’s is vooral zij het, die ons op een liefdevolle manier dichter bij haar Zoon brengt. Met artikelen en sfeervolle foto’s wil ‘Maria, middelares en koningin’ de lezer helpen meer zin aan zijn of haar leven te geven. Daardoor kun je weer een beetje groeien en bloeien. Het tijdschrift wil inspireren, bemoedigen en troosten.

Klik op de afbeelding om enkele bladzijden van het nieuwste nummer te zien!

Als proefabonnee krijgt u gratis twee nummers van ons tijdschrift gedurende twee maanden.
Als u nadien graag een abonnement neemt, ontvangt u de rest van de huidige jaargang voor een voordelige prijs.
Na deze proefperiode gelden per jaargang de volgende abonnementsprijzen:

België: 30,00 €
steunabonnement vanaf 60,00 €
Europese Unie:80,00 €
Alle overige landen: 100,00 €