Beauraing & Chevetogne

18 juli 2021 | autocar | Begeleider: pastoor Jan Baert

Dicht bij huis nemen we even afstand van het dagelijkse leven dat ons vaak opslorpt en maken we bewust tijd om stil te staan bij dat wat ons overstijgt. Onze zorgen en pijn leggen we veilig in de schoot van Maria zodat er ruimte vrijkomt voor God en we zijn liefde kunnen ervaren. Jan Baert neemt u graag mee naar het heiligdom van Beauraing en vervolgens naar de bijzondere oecumenische gemeenschap van Chevetogne.

Omwille van organisatorische redenen kunnen we niet op bezoek bij de Tibériade in Lavaux-Sainte-Anne, zoals aangegeven staat in de bedevaartbrochure. Als alternatief programma voor de namiddag trekken we naar de oecumenische kloostergemeenschap van Chevetogne.

Contacteer ons voor meer informatie!