Beauraing & Lavaux-Ste-Anne

datum te bevestigen | autocar | Begeleider: pastoor Jan Baert

Dicht bij huis nemen we even afstand van het dagelijkse leven dat ons vaak opslorpt en maken we bewust tijd om stil te staan bij dat wat ons overstijgt. Onze zorgen en pijn leggen we veilig in de schoot van Maria zodat er ruimte vrijkomt voor God en we zijn liefde kunnen ervaren. Jan Baert neemt u graag mee naar het heiligdom van Beauraing en vervolgens naar de bijzondere gemeenschap van de broeders en zusters van de Tibériade.

Deze dagbedevaart gaat door in de zomer – de exacte datum wordt zo snel mogelijk bepaald. Omwille van organisatorische redenen kan de bedevaart niet doorgaan op 18 juli, zoals aangegeven staat in de bedevaartbrochure.
Krijg je graag een seintje wanneer we een nieuwe datum hebben? Contacteer ons hier.

Contacteer ons voor meer informatie!