Heilig Land

16 – 25 november 2020 | vliegtuig | Begeleider: pastoor Jan Van Raemdonck

Deze bedevaart is jammer genoeg geannuleerd omwille van Covid-19.

Klik op de foto en maak kennis met de begeleider!

Het Heilig Land kent een rijke, complexe geschiedenis. Het is de bakermat van het christendom en een plaats waar de drie grote monotheïstische godsdiensten, afstammend van aartsvader Abraham, al duizenden jaren trachten samen te leven.

We treden in de voetsporen van Jezus en zijn apostelen. We bezoeken Bijbelse plaatsen zoals Jeruzalem, Betlehem, Kana, Nazaret en het meer van Galilea. Hier werd Hij geboren, preekte Hij, verrichtte Hij mirakels, stierf Hij en verrees Hij ten slotte uit de dood. De diepe verbondenheid met de verhalen uit de Bijbel is iets wat u nergens anders ter wereld zo beleeft dan wanneer u zelf contact maakt met de ‘heilige aarde’ van dit prachtige land. Deze bedevaart zal u een leven lang bijblijven.

Contacteer ons voor meer informatie!