India

*** Geannuleerd ***
Omwille van Covid-19 is deze bedevaart jammer genoeg geannuleerd.

3 – 16 november 2020 | vliegtuig | Begeleider: pater Nepo James Raj

Deze bedevaart is heel bijzonder voor ons. Niet alleen omdat de bestemming onontgonnen terrein is voor de Montfort-Bedevaarten maar vooral ook omdat het een uitnodiging is van onze eigen pater Nepo om kennis te maken met het land waar hij geboren is, opgroeide en gevormd werd tot montfortaan en priester. Vandaag zet hij zich in als priester in Scherpenheuvel en werkt hij ijverig aan zijn doctoraat in de Mariologie aan de universiteit van Leuven.

U had het misschien niet gedacht maar ook in India, het land van een miljard mensen en evenveel goden, leven christenen. Hoewel ze slechts twee procent van de totale bevolking uitmaken gaat het dan nog om 20 miljoen mensen. Hoe beleven zij hun geloof? En hoe verhouden zij zich tot de vele andere geloofsgemeenschappen?

We worden meegenomen op een reis door een immens land, vol contrasten en met prachtige natuur. We ontdekken een cultuur die duizenden jaren oud en bijzonder kleurrijk is. We maken kennis met religies die op het eerste gezicht mijlenver van ons verwijderd lijken, maar gaan op zoek naar dat wat ons verbindt.

Contacteer ons voor meer informatie!