Montforttocht

*** Geannuleerd ***
Omwille van Covid-19 is deze bedevaart jammer genoeg geannuleerd.

13 – 19 augustus 2020 | autocar | Begeleider: Pater Jos Van den Bergh

Wie is die man die massa’s boeide en in beweging bracht, maar in de ogen van anderen een armzalige en haveloze rondtrekkende priester was? Was hij een dwaas die men meermaals het spreken belette, of iemand, gedreven door God, die met woord en daad terugkeerde tot de essentie van het evangelie?

Beeld van Montfort in Rome

Hoewel hij reeds op 43-jarige leeftijd stierf, is hij vandaag de dag bekend in alle windstreken. Dat is gedeeltelijk dankzij zijn drie congregaties: de montfortanen, de dochters van de Wijsheid en de broeders van St.-Gabriël, maar vooral ook door de voelbare aanwezigheid van de Geest in zijn geschriften. Montfort was begeesterd en net dat maakt hem zo aantrekkelijk en actueel in onze geseculariseerde wereld.

Tijdens de Verlichting, toen de nieuwe wetenschappen het geloofsinzicht vertroebelden, heeft hij vanuit de Bijbel een dynamische kijk op God verworven. De grote Bijbelse figuren hebben zijn ogen doen opengaan voor de wijze waarop God werkzaam was en is. Vooral Maria heeft hem veel inzicht gegeven en hem daadwerkelijk gesteund in zijn geloofsgroei. Wat hij over haar heeft mogen ontdekken, was ook voor hem zo nieuw dat hij meermaals het woord ‘geheim’ gebruikte om in mensentaal weer te geven wat met ‘mysterie’ bedoeld wordt.
Niet voor niets zeggen moderne wetenschappers dat hij een gave van God is voor deze tijd, een profeet.

Deze bedevaart is zo opgevat dat we halt houden op plaatsen die betekenisvol waren in het leven van Montfort en waar sporen van hem zichtbaar zijn. Dankzij commentaren en vieringen zullen we zijn spiritualiteit en werkzaamheid ervaren. We vatten deze tocht op zoals Montfort dat zelf zou doen. Op dynamische en verkwikkende wijze inspireert hij ons om de levende God onder woorden te brengen.

Contacteer ons voor meer informatie!