Kristof Morren

Kristof Morren begeleidt voor de Montfort Bedevaarten wandeltochten en bezinningsdagen. Met zijn aanstekelijk enthousiasme neemt hij je graag mee op sleeptouw.

“Professioneel werkzaam als massagetherapeut, reflexoloog en hartcoherentiecoach nam mijn leven, en in het bijzonder mijn geloofsleven, een verrassende wending in 2019. Wat zijn Gods wegen toch zo heerlijk ondoorgrondelijk! Ja, ik was reeds gelovig, waarbij de heilige Maagd een bijzondere plaats inneemt in mijn geloofsleven en ja, ik had vanuit een innerlijke drang twee jaar godsdienstwetenschappen gestudeerd. Maar het is pas vanuit mijn engagement bij de Montfort-bedevaarten én de inspiratie die ik put uit de montfortaanse spiritualiteit – met woord en daad voorgeleefd door pater Fabry – dat het steeds weer voelt als thuiskomen.

Ons gedeeld verhaal begon vanuit de vraag om de pelgrimstocht naar Santiago de Compostella te begeleiden, en ooit – op de juiste tijd – zal die pelgrimstocht ook verwerkelijkt worden. Ondertussen mag ik met veel enthousiasme wandelbedevaarten en bezinningsweekends begeleiden. Inderdaad, wandelen en natuur blijven centraal staan: christelijke spiritualiteit is steeds nauw verbonden geweest met bede-vaarten naar heilige plaatsen, met samen op pad gaan… De dynamiek van een fysieke uitdaging, de inspirerende schoonheid van de natuur, de gesprekken met medepelgrims, evenals de stilte- en gebedsmomenten, bieden ieder van ons immers de mogelijkheid om dichter bij onszelf – en dus ook dichter bij God – te komen. Al wandelend kunnen we (her)ontdekken wat écht belangrijk is in ons leven!

Als ‘voedsel voor onderweg’ schrijf ik hiertoe voor medepelgrims – en dat zijn we in se allemaal – regelmatig overwegingen omtrent de rijkdom van ons geloof en onze liturgie. Je kan vrijblijvend bij ons aansluiten door een mail te sturen naar kristofmorren@hotmail.com. Altijd welkom!”