Parijs

In 1830 verscheen de Heilige Maagd meermaals aan Catharine Labouré, een kloosterzuster van de Dochters van Liefde in de Rue du Bac in Parijs.

Tijdens de eerste verschijning verzocht Maria Catharine aan de voet van het altaar te knielen en zei: “Hier zal genade worden geschonken aan allen, die erom zullen vragen, groot en klein.”

Na de tweede verschijning getuigde Catharine dat Maria een globe droeg die de hele wereld vertegenwoordigt. Uit de ringen aan Maria’s handen schitterden lichtstralen over de gehele aarde, als symbool van genade. Dan vormde zich een ovale omlijsting om het tafereel heen, met aan de rand in gouden letters de woorden: ‘O Maria zonder zonden ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen.’

Maria gaf Catharine een opdracht ‘laat een medaille slaan naar dit model. Allen die haar dragen zullen grote genaden ontvangen’.

Op deze dag gaan we samen op zoek naar de genade die hier in de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van de Wonderdadige Medaille ontvangen kan worden.

Voor meer informatie over het programma kan u hieronder klikken op de datum.

Wil je deelnemen aan deze bedevaart? Je kan je inschrijven door hier te klikken.

7 juli 2019

1 dag  |  autocar  |  Begeleider: pastoor Jan Baert