Wie zijn wij?

Het Montfortaans Mariaal Centrum is in heel België actief. Sinds jaren bevordert ons apostolaat de Blijde Boodschap van Jezus Christus en moedigt het de Mariaverering aan.

Het Montfortaans Mariaal Centrum doet dit door:

De uitgave van een Mariaal maandblad ‘Maria, Middelares en Koningin’

De organisatie van de Montfort Bedevaarten

Het werven van fondsen om de activiteiten van dit apostolaat te financieren

Het leiden en ondersteunen van een Medewerkersorganisatie

Een selectief aanbod van religieuze artikelen in ‘De Montfort Shop’