Abonnee worden

‘Maria, Middelares en Koningin’ is een mariaal volkstijdschrift, dat sinds 1934 door de montfortanen wordt uitgegeven.

In het tijdschrift speelt Maria een bijzondere rol. In de verhalen, artikelen en foto’s is vooral zij het, die ons op een liefdevolle manier dichter bij haar Zoon brengt. Met de artikelen en de sfeervolle foto’s tracht ‘Maria, Middelares en Koningin’ de lezer te helpen meer zin aan zijn leven te geven. Het tijdschrift inspireert, bemoedigt en troost.

Het tijdschrift verschijnt maandelijks (behalve in juni en augustus) en kost voor een jaargang:

België30,00 €
steunabonnement: vanaf 60,00 €
Europese Unie80,00 €
Alle overige landen:100,00 €