Aimé Kamanda

Aimé Kamanda is een Montfortaanse missionaris van Congolese afkomst. Hij is op 20 september 2020 door Mgr. Koen Vanhoutte, hulpbisschop van het aartsbisdom Mechelen-Brussel, tot priester gewijd in de Sint-Pieterskerk in Leuven en woont in het Montfortaans klooster in Leuven. Hij begeleidt sinds 2021 bedevaarten voor ons.

“Voor mij betekent bedevaartbegeleider zijn de rol van gids spelen, de pelgrims het verlangen kunnen geven naar een mooie ontmoeting met zichzelf, met God en met anderen door meditatie over het Woord van God, gebed, liederen, maar ook de natuur die ons omringt.

Een dagwandeling is ook een vruchtbare tijd, niet alleen voor de gezondheid, maar ook voor onze ziel. Het betekent je dagelijkse routine achterlaten voor een nieuwe ervaring. Wij zullen de gelegenheid krijgen de Heer te ontmoeten door de verschillende bezoeken aan de plaatsen en ook door de viering van de sacramenten.
Moge de Heilige Maagd Maria en St. Louis-Marie de Montfort met ons wandelen! Deo Soli!”