Wij bidden voor en met elkaar

Deze rubriek staat maandelijks in ons tijdschrift ‘Maria, Middelares en Koningin’. De bedoeling hiervan is om elkaar in gebed te ondersteunen, om je zo als lezers met elkaar verbonden te voelen. Aan het begin van elke maand, na het verschijnen van het tijdschrift, wordt deze pagina vernieuwd.


Het gebed in het leven van Jezus

Als we het leven van Jezus onder de loep nemen, dan zien we dat voor Hem het gebed onontbeerlijk was. Elke grote beslissing liet Hij steeds voorafgaan door het gebed. De passage die gaat over zijn keuze van de apostelen leert veel op dat vlak: ‘In die dagen ging Hij naar het gebergte om te bidden, en bracht er de hele nacht door in gebed tot God. Toen het dag werd, riep Hij zijn leerlingen, en uit hen koos Hij er twaalf, die Hij ook apostelen noemde (Lc 6, 12-13).

In het gebedsleven van Jezus namen de anderen een grote plaats in. Voor de Heer betekende het gebed niet alleen een uitgelezen moment om persoonlijk met zijn Vader een gesprek aan te knopen, maar tevens was het voor de Mensenzoon een gelegenheid om zich tot zijn hemelse Vader te richten om de leerlingen te helpen waarmee Hij zijn dagen doorbracht. De Heer zegt: ‘Simon, Simon, de satan heeft geëist jullie te mogen ziften als het koren. Ik heb voor je gebeden dat je geloof niet zou bezwijken; als je eenmaal tot inkeer bent gekomen, sterk dan op jou beurt je broeders’ (Lc 22, 31-32). Alvorens zijn leerlingen te leren hoe ze moeten bidden, was Jezus zelf volop aan het bidden (cfr. Lc 11, 1). Hij toont ons hoe een voorbeeld een heel vruchtbaar terrein is voor wie onderricht. Ook de transfiguratie van de Heer vond plaats midden in een gebed: ‘Ongeveer een week na deze woorden nam Hij Petrus, Johannes en Jakobus mee en ging Hij de berg op om er te bidden. Terwijl Hij aan het bidden was, veranderde Hij van uiterlijk en werden zijn kleren stralend wit’ (Lc 9, 28-29). Jezus was een man van gebed en zijn voorbeeld leert ons dat het gebed altijd in ons hart moet blijven en op onze lippen. Door zonder ophouden te bidden lopen we echt in de voetsporen van Jezus onze leermeester. ‘Een leerling staat niet boven zijn leermeester; iemand die volleerd is, zal als zijn leermeester zijn (Lc 6, 40).

Alvorens te getuigen van Christus in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria en tot het uiteinde van de aarde (Hnd 1, 8), waren de apostelen, die door het wegvallen van Judas Iskariot met eentje minder waren, in het cenakel samen aan het bidden in afwachting van de komst van de Heilige Geest, die door de verrezen Heer beloofd was. Vergezeld van Maria, de moeder van de Heer, bleven allen trouw en eensgezind in gebed (Hnd 1, 12-14). Van zijn doop in de Jordaan tot aan zijn dood op de calvarieberg laat de Heilige Schrift ons Jezus zien als een gebedsmens. Ons spiegelend aan Hem kunnen ook wij uit het gebed de noodzakelijke kracht putten om de weldaden van God te verkondigen. Door in dialoog te blijven met onze hemelse Vader en verenigd met de maagd Maria zijn we in staat ten beste te spreken voor de hele mensheid, mee te voelen met het verdriet van onze broers en zusters en deel te nemen aan hun vreugde.

Ghislain Kasereka

Onze gezamenlijke gebedsnoveen:

  • in mei: van 13 mei (Onze-Lieve-Vrouw van Fatima) tot 21 mei
  • in juni: van 10 juni (Maria, Moeder van de Kerk) tot 18 juni

Dagelijks deelt u ook in de eucharistieviering die voor alle abonnees wordt opgedragen.

Intenties                                  

Voor een verbetering, kracht en gezondheid van mijn familie – Voor het welslagen van oogoperatie – cataract aan beide ogen van mijn echtgenoot – Voor bescherming en vertrouwen als we dit jaar voor korte of lange duur op reis gaan – Voor het welslagen in het examen van mijn kleinkinderen – Opdat mijn kinderen en kleinkinderen verder zouden leven naar de christelijke waarden en stand houden in hun relatie – Voor vrede in de wereld  – Voor oplossing met problemen op werk en gezondheid – Opdat mijn zus niet blind zou worden door maculadegeneratie – Opdat mijn hartritmestoornissen niet sterker zouden worden door stress of angst – Opdat mijn echtgenoot en ikzelf nog vele jaren samen gelukkig mogen  blijven – Opdat mijn oudste kleinzoon een goede partner moge vinden – Voor mijn dementerende vader – Opdat de laatste levensfase van mijn ouders en het hen liefdevol begeleiden voor ons allen een rijke ervaring mag zijn.

Voor onze overledenen

ARDOOIE: mevr. Agnes Verschaeve-Depoortere – ASSE: mevr. Paula Loyez-De Smet – BORGLOON: dhr. Hubert Keimes – BRUSSEL: E.H. Luc Ernemann – BUNSBEEK: dhr. Janssens – DEURNE: mevr. Beerten-Reniers – DRIESLINTER : mevr. Yvonne Stroobants-Flossy – EGEM: mevr. Maria Vandycke-Devlamynck – ESSEN: mevr. Maria Van Loon-Peeters – HERENT: dhr. Jozef Rommelaere  – HEULE: dhr. Roger Vanmarcke – HOUTHULST: zr. Denise Backelandt; mevr. Lucienne Schollaert-Gesquiere – KAULILLE: mevr. Christine Vanmierlo-Vanherk – KONINGSHOOIKT: mevr. Esther Van Thienen-Andries – KORTENBERG: dhr. Alex De Bruyn – KRUISHOUTEM: dhr. Bertrand De Smijter – LIPPELO: dhr. & mevr. Louis Kerremans-Lucia De Bleser – MECHELEN: kardinaal Godfried Danneels – RANST: mevr. De Pauw-Van Ranst – ROTSELAAR: E.P. Louis Moors, montfortaan – SINT-NIKLAAS: dhr. Hubert de Maeyer – VEURNE: mevr. Georgette Herreman-Pouchele – WAANRODE: mevr. Josee Blockx-Steveneers – ZWEVEGEM: mevr. Simone Naessens-Hiltrop.

Uit dank: ARDOOIE – ZELE.

Lijst afgesloten: 1 april 2019.