We bidden voor en met elkaar

Gebedsnoveen mei – bid je mee?

We bidden samen een noveen van donderdag 8 juni (Sacramentsdag)
tot vrijdag 16 juni (Heilig Hart van Jezus).

Weet dat je deelt in de eucharistieviering die dagelijks wordt opgedragen
voor alle abonnees en voor onze overledenen.

Laten we voor en met elkaar blijven bidden!

Wees niet bang

‘De Heer staat mij terzijde’, zegt de profeet Jeremia. En: ‘Heer … U leg ik mijn zaak voor’ (Jr 20, 11-12). Jeremia wordt voortdurend aangevallen door zijn vijanden en zelfs door zijn zogezegde vrienden, alleen maar omdat hij zijn taak als profeet vervult. Hij vraagt de hulp van Degene die hem kan bevrijden. Hij roept de Heer aan en bevestigt zijn vertrouwen in Hem.

Jezus heeft de apostelen nooit verzwegen dat hun een vergelijkbaar lot te wachten stond. Net zoals Jeremia zullen ze het doelwit worden van vijandelijkheden. Mensen zullen hen vervolgen, naar het leven staan en haten omwille van zijn Naam. Met de woorden van Jezus: ‘Een leerling staat immers niet boven zijn leermeester’ (Mt 10, 16-25).

Daarom vraagt Hij zijn apostelen om vertrouwen te hebben in de Voorzienigheid, dat wil zeggen: in de goedheid van zijn Vader. ‘Wees niet bang’, zegt Hij, ‘wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden.’ En Hij vervolgt: ‘Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer buiten jullie Vader om. Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. Wees dus niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen’ (Mt 10, 26-31).

Wie kan dan tegen ons zijn?

Hoe kunnen we vertrouwen op de Voorzienigheid? Hoe kunnen we onszelf onvoorwaardelijk overgeven aan de Vader? Jezus zélf geeft ons het voorbeeld, door zijn Vaders wil op volmaakte wijze uit te voeren, ondanks alle beproevingen en tegenstand, zelfs wanneer zijn laatste uur is geslagen. Zijn laatste woorden waren volgens Lucas: ‘Vader, in uw handen leg ik mijn geest’ (Lc 23, 46). Wat Jezus de leerlingen voorhield, om ze voor te bereiden op de moeilijkheden die hun te wachten stonden, houdt Hij ook ons voor. Hij vraagt om in alle omstandigheden zijn goede raad in het achterhoofd te houden.

Wat is de essentie van het geloof? Hier komt het op neer: geloven dat God ons liefheeft, want hij is Vader – de Vader bij uitstek, zelfs!

Wat is de essentie van het geloof? Hier komt het op neer: geloven dat God ons liefheeft, want hij is Vader – de Vader bij uitstek, zelfs! God zou ons nooit in de steek kunnen laten, want dan zou Hij niet alleen moeten afzien van wat Hij ons bij monde van zijn Zoon heeft gezegd, maar ook van wat Hij ís – God is liefde. Met andere woorden: we kunnen altijd en overal op de Heer rekenen. Wanneer we in nood zijn of tegenslag ondervinden, maar ook in het geluk dat Hij ons schenkt. Ons leven ligt in zijn handen. Zoals de heilige apostel Paulus het uitdrukt: ‘Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?’ (Rm 8, 31).

Laten we dus niet bang zijn. Maar vergeten we ook niet Jezus’ vraag. Hij vraagt ons om voor Hem te getuigen bij mannen en vrouwen, willen we dat Hij voor ons ten beste spreekt bij zijn Vader. Niets mag ons tegenhouden om onbevreesd ons geloof in Christus beleven … zelfs niet de spotters die onze overtuiging afwijzen en belachelijk maken, of de tegenstanders die het geloof willen kortwieken en naar de privésfeer willen verbannen. God kan en zal ons niet in de steek laten.

Laten we ijverig voor en met elkaar bidden.

pater Ghislain Kasereka, montfortaan