We bidden voor en met elkaar

Gebedsnoveen juli & augustus – bid je mee?

Ook deze zomer bidden we samen. Een eerste gebedsnoveen begint op vrijdag 8 juli en eindigt op zaterdag 16 juli (Onze-Lieve-Vrouw van de Berg Karmel).

Vervolgens bidden we samen van zaterdag 6 augustus (Gedaanteverandering van de Heer) tot zondag 14 augustus (vooravond van het hoogfeest van de tenhemelopneming van Maria).

Weet dat je eveneens deelt in de eucharistieviering die dagelijks wordt opgedragen voor onze abonnees en voor de overledenen.

In gebed verbonden!

Samen op weg naar een synodale Kerk

In oktober vorig jaar heeft paus Franciscus het startschot gegeven voor de synode over synodaliteit in de Kerk. Synode, synodaliteit: begrippen die om verduidelijking vragen.

Het woord synode komt uit het Grieks en betekent zoveel als ‘samen op weg gaan’. En dan kom je vanzelf uit bij gemeenschap, bijeenkomen, samenzijn. Als we in de Kerk spreken over een synode, bedoelen we specifiek een vergadering van bisschoppen, bijeengeroepen door de paus. Op zo’n bijeenkomst worden knopen doorgehakt over bepaalde aspecten van geloof en wereld. Denk maar aan de recente Amazonesynode, waarbij de paus en de bisschoppen van negen Latijns-Amerikaanse landen de uitbuiting van de Amazone en haar bewoners veroordeelden en een ander model aanboden.

De synode over synodaliteit, die nu aan de gang is en in 2023 moet landen, is echter meer dan een bijeenkomst van bisschoppen. Misschien heb je in je parochie wel deelgenomen aan de bevraging die de eerste fase van de synode vormde? Paus Franciscus vraagt dat alle gelovigen – leken en priesters, godgewijden, religieuzen en bisschoppen – mee nadenken over de toekomst van onze Kerk. Hij nodigt iedereen uit om samen op pad te gaan. ‘De Kerk kan zich niet bekeren zonder de actieve deelname van alle leden van Gods volk’, zegt hij.

EEN LEVENSWIJZE VOOR JOU EN MIJ

‘De Kerk bekeren’: dat doen we in de eerste plaats in onze eigen omgeving. Aarzel dan ook niet om dit synodale proces samen te beleven. Laat je inspireren door de Heilige Geest om concrete, opbouwende voorstellen te doen die vruchtbaar kunnen zijn voor de wereldkerk, maar ook de Kerk in België. Synodaliteit, samen onderweg zijn, zou tenslotte een levenswijze moeten zijn voor elke gelovige. De Geest is niet alleen werkzaam in wie belangrijke functies uitoefent in de Kerk. De zending of missie van onze Kerk bestaat er net in dat het volk van God samen op weg gaat: elke gelovige is van tel, in verbondenheid met alle anderen. Om het met de woorden van de apostel Paulus te zeggen: ‘Blus de Geest niet uit, kleineer de profetische gaven niet, keur alles, behoud het goede’ (1 Tess 5, 19-21).

Over missie gesproken: in zijn apostolische brief De vreugde van het evangelie herinnert paus Franciscus ons eraan dat de evangelisatie van de Kerk een taak voor ons allemaal is. Het is onze gezamenlijke missie. ‘Door het ontvangen doopsel is ieder lid van het volk van God missionaire leerling geworden’, zegt de paus. ‘Het zou niet juist zijn te denken aan een evangelisatieschema dat door gekwalificeerde personen wordt verwezenlijkt, waarbij de rest van het gelovige volk alleen maar passief van hun activiteit zou moeten profiteren. De nieuwe evangelisatie moet een nieuwe belangrijke hoofdrol voor ieder van de gedoopten inhouden.’

Luisteren naar elkaar en in dialoog gaan: daar draait het om. Ik hoop dat deze synode over synodaliteit ervoor kan zorgen dat de wereldkerk meer en meer als een gezin wordt, een familie waarvan elk lid de kans krijgt om zijn of haar charisma te ontwikkelen. Een gemeenschap waarin iedereen het woord mag nemen en waarbij elk lid zich verbonden weet met de anderen, ten dienste van de hele mensheid. Moge Maria ons helpen om dag na dag een nieuwe stap te zetten in de richting van een synodale Kerk.

pater Ghislain Kasereka, s.m.m.