We bidden voor en met elkaar

GEBEDSNOVEEN 

GEBEDSNOVEEN

Onze gezamenlijke gebedsnoveen begint op vrijdag 23 oktober. Ze wordt afgesloten op zaterdag 31 oktober, op de vooravond van het hoogfeest van Allerheiligen. Dagelijks deelt u ook in de eucharistieviering die voor alle abonnees wordt opgedragen.

Bidt u met ons mee?

OKTOBER, ROZENKRANSMAAND

De maand oktober wordt traditioneel de rozenkransmaand genoemd. Ze is toegewijd aan het rozenkransgebed, waarin Maria, moeder van God en onze moeder, ons bijstaat. De Kerk brengt in deze periode in het bijzonder hulde aan Maria omdat ze ons de overwinning schenkt geeft wanneer we kopje onder dreigen te gaan.

Het rozenkransgebed, geliefd bij veel heiligen en aangemoedigd door de Kerk, bewijst dat eenvoud en diepgang perfect samen kunnen gaan. Wanneer we de rozenkrans bidden, houden we onze blik op Christus gevestigd en treden we tegelijkertijd in de voetsporen van Maria. We geven ons over aan contemplatie en ervaren met hoofd en hart dat Christus de mens liefheeft. Als we bidden, doen we dat als kinderen van Maria. Door haar tussenkomst worden we vervuld van Gods overvloedige genade.

De rozenkrans biedt aan gelovigen een gebedsweg die toelaat om stil te staan bij de blije, droevige, glorierijke en lichtende geheimen: twintig ingrijpende gebeurtenissen in het leven van Jezus en Maria. Het gedenken van die scharniermomenten helpt ons om dichter bij Hem en zijn moeder te komen. De heilige paus Johannes-Paulus II heeft er ons bovendien op gewezen dat elk tientje van de rozenkrans staat voor kleine en grote gebeurtenissen in ons persoonlijke leven, in dat van onze familie, maar ook dat van ons land, van al wie ons lief is.

In 1917 is de Heilige Maagd zes keer verschenen in Fatima, waar ze Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans wordt genoemd. Ze vroeg er uitdrukkelijk om de rozenkrans te bidden. Telkens als iemand, waar ook ter wereld, een tientje bidt, gaat dat recht naar Maria’s onbevlekte moederhart. Ook na ruim honderd jaar blijven we gehoor geven aan Maria’s oproep in Fatima. Doe, zeker in oktober, de moeite om dagelijks, alleen of met je gezin, de rozenkrans te bidden. Op die manier zal wat zij ons heeft voorgedaan rijke vruchten dragen. In De ware godsvrucht (nr. 155) noemt de heilige Montfort de devotie tot Maria ‘een korte weg om Jezus Christus te vinden’: wie zich korte tijd onderwerpt aan de moeder van God en zich van haar afhankelijk maakt, maakt vlugger vorderingen dan wie jarenlang, zich wentelend in zelfgenoegzaamheid, zijn eigen zin doet.

Laten we in deze tijd het rozenkransgebed (her)ontdekken. Keren we ons naar de moeder van God, die ook de onze is, ‘zoals kleine kinderen die hun toevlucht nemen bij hun moeder. “Moeder, moeder!”, dat is steeds weer hun vaste roep’ (Montfort, kantiek 80, strofe 10).

Moge Maria ons gebed aanhoren en het als middelares aan haar Zoon voorleggen.

Pater Ghislain Kasereka, s.m.m.