We bidden voor en met elkaar

GEBEDSNOVEEN 

We bidden een gemeenschappelijke noveen van woensdag 8 tot donderdag 16 juli (gedachtenis van Onze-Lieve-Vrouw van de Berg Karmel). In augustus bidden we samen de noveen van vrijdag 7 tot zaterdag 15 augustus, hoogfeest van Maria-Tenhemelopneming. Dagelijks deelt u ook in de eucharistieviering die voor alle abonnees wordt opgedragen.

Dagelijks deelt u ook in de eucharistieviering die voor alle abonnees wordt opgedragen. 

WAAROM BIDDEN IN CRISISTIJDEN?

De afgelopen maanden hield een virus de wereld in zijn greep. Voor ons werd het eens te meer duidelijk dat Maria, middelares en koningin meer is dan een tijdschrift dat tien keer per jaar in de bus valt. We zijn in de eerste plaats een grote familie van mensen die elkaar graag zien en voor elkaar bidden. Als medewerker of abonnee proberen we dagelijks goed te doen en elkaar geestelijk te steunen – ieder op zijn eigen manier. We mogen, nu de coronacrisis hopelijk afzwakt, niet ‘tijdelijk werkloos’ worden op dat vlak.

Wanneer we in ons gebed een vriendschappelijke relatie aanknopen met God, wanneer we Hem in ons hart toelaten, verkleinen we niet alleen de afstand met onze Schepper, maar ook die met onze verwanten, vrienden en kennissen die we niet kunnen bezoeken omdat ze nog sporen van het coronavirus dragen. We kunnen niet anders dan deze pandemie beschouwen als een nieuwe ontmoeting met de Heer. Uitgerekend nu, op dit eigenste moment in de geschiedenis, reikt Hij ons de hand.

Laat ons ervoor zorgen dat het lijden niet de bovenhand haalt. Laten we de ervaringen uit de crisis die ons de afgelopen maanden heeft geplaagd, omzetten in een persoonlijke ontmoeting met Christus. Hoe we dat kunnen doen? Door de tijd te koesteren die we dagelijks al biddend doorbrengen in het gezelschap van Heer, en door de raad van de apostel Paulus in acht te nemen: ‘Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden’ (Fil 4, 6). In de Petrusbrief lezen we: ‘U mag uw zorgen op Hem afwerpen, want u ligt Hem na aan het hart’ (Pe 5, 7).

Bidden kan weldadig zijn: het gebed brengt innerlijke rust, werkt ontspannend en geeft levenskracht. Het stelt ons in staat om met vertrouwen door het leven te gaan. We putten er troost en hoop uit op momenten waarop het moeilijker gaat. Laat je de hoop nooit ontnemen, want het is een genade, een gave van God die ons voortstuwt en onze blik op Jezus richt.

Op 15 augustus vieren we de tenhemelopneming van Maria. Dit feest doet ons beter begrijpen dat ons leven van alledag, zelfs al krijgen we te maken met tegenslagen en beproevingen, als stromend water is. Ons leven stroomt als een rivier naar de goddelijke oceaan, die vol is van vreugde en vrede.

In een gebed verwoordde paus Franciscus het zó: ‘O Maria, gij schittert altijd op onze weg, als teken van genade en hoop. We vertrouwen op u, koningin van de zieken, gij die recht in het geloof zijt gebleven en aan de voet van het kruis het lijden van Jezus hebt gedeeld. Gij zijt onze bescherming en onze toevlucht, heilige moeder Gods. Kijk niet neer op de verzoeken die we tot u richten in tijden van nood, maar verlos ons van elk gevaar, o roemrijke en gezegende Maagd Maria.’

Moge de Heer, op voorspraak van Maria, onze hemelse moeder, ons sterken in onze hoop. Moge Hij ons in deze woelige crisistijd aanzetten tot edelmoedigheid en ons beletten dat we kiezen voor een egoïstische ‘ieder voor zich’-cultuur. Moge Hij alle verzorgenden en al wie zich dag en nacht inzet om het coronavirus klein te krijgen, de kracht geven om vol te houden. Moge Hij ons ten slotte beschermen tegen de krachten van het kwaad.

Bidden we – meer dan ooit – voor en met elkaar.

Pater Ghislain Kasereka, s.m.m.