Wij bidden voor en met elkaar

GEBEDSNOVEEN 

Onze gezamenlijke pinksternoveen begint op 22 mei, daags na Hemelvaartsdag, en eindigt op 30 mei, daags voor Pinksteren.  

Ook bidden we samen de noveen van 12 juni tot 20 juni (Onbevlekt Hart van Maria). Dagelijks deelt u ook in de eucharistieviering die voor alle abonnees wordt opgedragen. 

WAAROM BIDDEN WE EEN NOVEEN? 

Elke maand nodigen we u op deze pagina’s uit om mee de noveen te bidden. Maar omdat niet iedereen hiermee vertrouwd is, geven we graag een woordje uitleg.  
Een noveen houdt in dat u negen opeenvolgende dagen bidt, meestal om een intentie aan God toe te vertrouwen of om een verzoek om genade tot Hem te richten. Het gaat om een traditionele manier van bidden die al in de middeleeuwen werd aangemoedigd door de Kerk. Wie een noveen bidt, doet gewoonlijk een beroep op de tussenkomst van Maria of een heilige. 

Een noveen bidden laat ons toe om de tijd te nemen voor dagelijks gebed. Tijd om de Heer een moeilijke situatie voor te leggen of om een persoonlijke intentie tot Hem te richten. Tijd om ons hart open te stellen en zijn genade te aanvaarden. Tijd om de Heilige Geest te kunnen ontvangen, zodat die ons helpt om de dingen klaar te zien en ons naar Gods wil te schikken. 

Ons gebed moet gepaard gaan met het diepe verlangen dat we God in ons hart willen toelaten. Slechts als die voorwaarde is vervuld, kunnen we zijn aanwezigheid ervaren, ons lot in zijn handen leggen en onze verlangens aan Hem kenbaar maken. En dan wordt ons gebed werkzaam. Want daar het gaat om wanneer we bidden: dat we dichter bij de Heer komen en de ware vreugde vinden, die enkel van Hem kan komen. 

Dat een noveen negen dagen duurt, is geen toeval. Tussen Hemelvaart en Pinksteren zitten eveneens negen dagen. Voor Jezus’ leerlingen en ook voor Maria, zijn en onze moeder, was dit een bijzondere tijd. Negen dagen van intens gebed, in afwachting van de komst van de Heilige Geest. In de Handelingen van de apostelen klinkt het zo: ‘Zij bleven allen trouw en eensgezind in gebed’ (Hnd 1, 14).  

De noveen laat ons toe om negen dagen lang trouw te bidden voor een bijzondere intentie of een gunst die we hebben afgesmeekt. We vragen hulp aan een heilige, aan de heilige Maagd Maria of rechtstreeks aan God, die gehoor geeft aan de oproep van Christus: ‘Vraag, en jullie zal gegeven worden. Zoek, en je zult vinden. Klop, en er zal voor je worden opengedaan’ (Mt 7, 7). Of nog: ‘Als jullie Mij iets zullen vragen in mijn naam, dan zal Ik het doen’ (Joh 14, 14).  

Bij dit alles moeten we voor ogen houden dat het gebed geen wondermiddeltje of aspirine is. Bidden helpt ons veeleer om ons geloof te bewaren en vertrouwen te hebben in God, zelfs als we zijn wil niet kennen. En toch biedt een noveen soms voelbaar resultaat: een moeilijke knoop die eindelijk ontward raakt, meer inzicht in een schijnbaar uitzichtloze situatie … Het bidden van een noveen kan ons onverwacht vreugde schenken. We vinden opnieuw de kracht om een zware beproeving te doorstaan, om helderder te zien. Of we krijgen de verloren gewaande smaak van het gebed weer te pakken. Het noveengebed nodigt ons bovendien uit om te volharden en om ons alleen op God te verlaten. 

Hoe een noveengebed verloopt, hangt af van uw eigen voorkeur. Het is goed om in die negen dagen geregeld een stil moment in te lassen, hoewel ook een spontaan gebed kan helpen. Misschien inspireren de psalmen u bij het bidden, of geven bepaalde Bijbelpassages u kracht? Wellicht kent u een gebed dat u al vaker hebt gebruikt. Aarzel niet om die elementen te verweven in ons persoonlijk gebed. 

Laat ons, met Maria, dagelijks voor en met elkaar bidden. 

Pater Ghislain Kasereka, s.m.m.