Wie zijn wij?

We zijn een katholieke vereniging die door de paters montfortanen werd opgericht. Sinds jaren bevordert ons apostolaat de Blijde Boodschap van Jezus Christus en moedigt het de Mariaverering aan.

We doen dit door:
– Het uitgeven van het mariaal maandblad ‘Maria, middelares en koningin’
– Het organiseren van de Montfort Bedevaarten
– Het opzetten van vormingsdagen, bijeenkomsten en andere activiteiten
– Het verkopen van religieuze artikelen in ‘De Montfort Shop’

Het dagelijks bestuur van de vereniging is in handen van leken, maar we worden ondersteund en begeleid door de paters montfortanen.


Het team

Ruth Franckx
dagelijks bestuurder & coördinatrice

Pater Frans Fabry
directeur

Glenn Geeraerts
redactiemedewerker

Martine Franssen
administratief medewerker

tijdschriften

Nina Grujicic
medewerker bedevaarten en Montfort Shop

Priester Ghislain Kasereka
bewaker van de montfortaanse orthodoxie


We zijn erg dankbaar dat we kunnen rekenen op honderden vrijwilligers in het veld. Ze schrijven artikels, halen abonnementsgeld op, organiseren activiteiten, begeleiden bedevaarten, … Zonder hen zou onze organisatie niet kunnen bestaan!