Veelgestelde vragen

Alles over annuleren

Indien je geen annulatieverzekering genomen hebt, kan je je inschrijving slechts opzeggen indien, naargelang het geval, één van de volgende bedragen wordt betaald (per persoon):

 1. Tot en met 90 dagen voor vertrek:
  € 25 voor bedevaarten met een prijs minder dan € 450,
  € 35 voor bedevaartenmet een prijs vanaf € 450 tot € 1000,
  € 50 voor bedevaarten met een prijs vanaf € 1000 tot € 1500,
  € 70 voor bedevaarten met prijs vanaf € 1500 tot € 2000,
  € 90 voor bedevaarten met prijs vanaf € 2000
 2. 10 % van de prijs van de bedevaart is verschuldigd bij annulatie vanaf 89 tot en met 61 dagen voor vertrek.
 3. 50 % van de prijs van de bedevaart is verschuldigd bij annulatie vanaf 60 tot en met 46 dagen voor vertrek.
 4. 85 % van de prijs van de bedevaart is verschuldigd bij annulatie vanaf 45 tot en met 15 dagen voor vertrek.
 5. 100 % van de prijs van de bedevaart is verschuldigd bij annulatie minder dan 15 dagen voor vertrek.

Wie de datum of de bestemming van de gekozen bedevaart wil wijzigen zal steeds, voor zover op de aanvraag kan worden ingegaan, minstens 20 euro dossierkosten moeten betalen.

De Montfort-Bedevaarten behouden zich het recht voor een bedevaart te annuleren indien er op de sluitingsdatum onvoldoende deelnemers zijn ingeschreven (d.w.z. minder dan 20), alsook wegens andere ernstige en onvoorziene omstandigheden, zoals een nieuwe uitbraak van Covid-19.
De bedevaarder zal hiervan ten laatste 15 dagen vóór het vertrek in kennis worden gesteld. Bij dergelijke annulering door ons betalen wij vanzelfsprekend alle gestorte bedragen terug, evenwel zonder bijkomende schadevergoeding.

ANNULERINGSVERZEKERING

Bovenstaande annulatiekosten kan je vermijden door een annuleringsverzekering te voorzien. Ze is vastgesteld op 4 % van de basisprijs van de bedevaart zonder rekening te houden met kortingen of supplementen. Het volledig gestorte bedrag, met uitsluiting van de annuleringsbijdrage zelf, wordt je dan terugbetaald na de eventuele annulering om een ernstige reden.
Vergeet niet het bedrag van de annuleringsbijdrage op de bestelbon te vermelden en SAMEN MET HET VOORSCHOT te betalen. Naderhand kan men deze verzekering niet meer aanvragen. De voortijdige beëindiging van een bedevaart wegens ziekte of een ongeval kan geen aanleiding geven tot enige terugbetaling.

Ben ik verzekerd tijdens mijn reis?

De burgerlijke aansprakelijkheid van elke bedevaarder wordt automatisch verzekerd. Daarnaast kan je een reisbijstandsverzekering afsluiten. Voor bestemmingen buiten onze buurlanden is deze verzekering eigenlijk een absolute aanrader. Het betreft een verzekering bij Europ Assistance. Kosten in geval van ziekte, ongeval of overlijden worden terugbetaald tot 10.000 euro. Repatriëringskosten zijn onbeperkt verzekerd. Wie deze bijstandsverzekering wenst, moet het bedrag van de premie op het inschrijvingsformulier noteren. Let wel: deze bijstandsverzekering kan enkel onderschreven worden door personen met hun domicilie in België. Zelfs als je al over een verzekering van je ziekenfonds beschikt (bijv. Mutas), is dit toch een goede aanvulling. Ga na of bij je ziekenfondsverzekering enkel de zieke of tevens de reisgenoot kan gerepatrieerd worden; of de terugbetaling van bijkomende hotelkosten en dergelijke voorzien zijn; of vervroegde terugkeer naar België wegens overlijden of ziekenhuisopname van een familielid wel mogelijk is. Zo niet is een verzekering bij Europ Assistance wellicht het overwegen waard.

Wat is de CO2-compensatie?

We bieden deelnemers de optie om de CO2-uitstoot die het transport tijdens de bedevaart creëert te compenseren. Hiervoor kan je een bijdrage betalen, berekend op basis van het vervoersmiddel en het aantal kilometers. Deze bijdrage storten wij integraal door aan het project Treecological, waar het besteed wordt voor het aanplanten van bomen. Die filteren de CO2 die je uitstoot uit de lucht.

Wat is inbegrepen in de prijs?

Bij onze prijs is alles inbegrepen:
• Prijs op basis van tweepersoonskamer
• Reis heen en terug
• Volpension vanaf aankomst
• Luchthaventaksen en btw
• Alle fooien, ook voor de autocarchauffeur en de gidsen
• Vervoer ter plaatse volgens het programma
• Alle diensten van onze begeleiders

Niet inbegrepen:
• De eventuele vrije excursies
• Uw persoonlijke uitgaven (o.a. dranken, geschenken, telefoons)
• Vervoer tussen woonplaats en opstapplaats

De prijsherziening waarvan sprake in art. 6 van de algemene reisvoorwaarden wordt evenredig toegepast op het onderdeel van de reis dat aan herziening onderhevig is. De prijzen zijn berekend op basis van de tarieven en wisselkoersen voor het verblijf en de andere diensten in het buitenland die op 1 januari 2021 gelden; daarnaast op de tarieven voor het vervoer die op 1 januari 2021 bekend waren, en in het bijzonder op de brandstofprijzen voor het vervoer per chartervlucht, berekend over het gemiddelde van de maand december 2020.

Wie begeleidt de bedevaarten?

We hechten veel waarde aan persoonlijke en christelijke begeleiding. Hiervoor werken we samen met een ervaren team van vrijwilligers. Maak hier kennis met hen.

Wie zijn de Montfort Bedevaarten en waar staan we voor?

Al sinds 1931 organiseren de Belgische montfortanen bedevaarten. Dankzij die jarenlange ervaring staan we garant voor een sterke organisatie en diepgaande knowhow. We organiseren jaarlijks groepsreizen naar de klassieke bedevaartplaatsen Lourdes, Fatima en het Heilig Land, maar elk jaar kleuren ook minder voor de hand liggende bestemmingen het programma. We willen daarnaast ook meer inzetten op pelgrimstochten en retraites.

De spirituele begeleiding staat bij ons voorop en wordt door onze pelgrims sterk gewaardeerd. Ook comfort dragen we hoog in het vaandel: onze reizen zijn all-inclusive, we hechten belang aan kwaliteitsvolle hotels en restaurants en je kan rekenen op een sterke organisatie en begeleiding.

Hoe kan ik inschrijven voor een reis?

Inschrijven kan via onze website of door de bestelbon DUIDELIJK en VOLLEDIG in HOOFDLETTERS in te vullen en per post of via mail naar ons te versturen. Voor twee personen die op hetzelfde adres wonen kan u één bestelbon gebruiken.

Personen die op een verschillend adres wonen vullen elk een aparte bestelbon in. Vraag zo nodig enkele formulieren bij of maak zelf fotokopies.

Je identiteitskaart moet geldig zijn tot na de bedevaart. Voeg een fotokopie van je geldige identiteitskaart bij de bestelbon.

Als je een GSM heeft vragen wij uitdrukkelijk om je GSM-nummer te vermelden op je bestelbon. Het kan nodig zijn om laatkomers op de luchthaven te contacteren.

Uiterste inschrijvingsdatum: EEN MAAND vóór het vertrek. Wacht echter niet tot het laatste ogenblik aangezien de beschikbare plaatsen beperkt kunnen zijn.

Ik heb een reis naar Lourdes gewonnen via de tombola of de Vrienden van Lourdes. Wat moet ik doen om me in te schrijven?

Contacteer de Montfort Bedevaarten om de prijs te bevestigen.

Vul het inschrijvingsformulier op de website of achteraan de bedevaartbrochure in. Bij de speciale mededelingen vermeld je de referentiecode die je van de administratie gekregen hebt.

Opgelet: de prijs via de tombola is de laagste basisprijs van een Lourdesreis in het jaar dat u gewonnen heeft, op basis van een tweepersoonskamer zonder reisbijstands- of annulatieverzekering. Indien gewenst, kan je hiervoor bijbetalen. Je mag ook voor een andere bestemming kiezen en het verschil bijpassen.

Het lot van de tombola is niet cumuleerbaar met de vroegboekkorting.

Ik heb een beperking of een ziekte. Kan ik mee op bedevaart?

Onze organisatie is niet voorzien om mensen met een ziekte of een beperking die begeleiding nodig hebben, mee te nemen: we voorzien een spirituele begeleider voor de groep, maar geen begeleider(s) voor mensen met een beperking of ziekte.

Behoudens uitzonderingen voor Lourdes en Fatima, is voor onze bedevaarten een normale goede gezondheid vereist. Wie een rolstoel wenst mee te nemen (enkel mogelijk voor een bedevaart naar Lourdes of Fatima) moet steeds vergezeld zijn van een begeleider. Rolstoelgebruikers en wie een dieet volgt, maken hiervan melding op de bestelbon onder de rubriek ‘speciale mededelingen’.

Wie deelneemt aan een vliegtuigbedevaart naar het Heilig Land of Compostela moet over een goede gezondheid beschikken en vlot kunnen stappen.

Twijfel je of heb je nog vragen? We helpen je graag verder. Contacteer ons.

Ik wil graag met mijn parochie/vereniging/familie/… op bedevaart. Organiseren jullie bedevaarten op maat?

Jazeker! Vanaf 20 personen kunnen we een bedevaart op maat uitstippelen, helemaal volgens jouw wensen. Contacteer ons voor meer info.

Ik reis alleen. Is een bedevaart wel iets voor mij?

We hechten tijdens de reis veel belang aan verbinding tussen deelnemers en aan het groepsgevoel. Je zal ongetwijfeld veel nieuwe mensen leren kennen in een verwelkomende omgeving.

Je bent zeker niet alleen als soloreiziger: jaarlijks gaan er heel wat pelgrims alleen met ons mee op reis!

Voor de kamerverdeling lukt het ons meestal om twee soloreizigers van hetzelfde geslacht te linken, afhankelijk natuurlijk van wie zich inschrijft. Als je een single kamer wilt, kijk dan even bij de info hieronder.

Ik wil een single kamer. Wat doe ik?

Voor elke reis hebben we een beperkt aantal single kamers beschikbaar. We verdelen deze kamers volgens de nood van de aanvrager, waarbij we eerst kijken naar medische en andere ernstige redenen.

Om die reden kunnen we jammer genoeg niet altijd garanderen dat je een single kamer krijgt wanneer je die aanvraagt bij je boeking. Vanzelfsprekend houden we je hierover op de hoogte. Heb je hier vragen over? We helpen je graag verder!

Voor een single kamer betaal je een supplement bovenop de standaardprijs.