Steun onze werking met een gift of legaat

Een gift ten voordele van het steunfonds voor ‘Maria, Middelares en Koningin’

Het steunfonds zamelt donaties in om de zending tot evangelisatie en zielzorg, door middel van ‘Maria, Middelares en Koningin’, te volbrengen.
Het tijdschrift wil Jezus door Maria dicht bij de harten van de mensen brengen. Op een eigentijdse manier. Daar zijn persoonlijke inzet en gebed voor nodig, maar ook bedrijfsactiviteiten. En met alleen de opbrengst van het abonnementsgeld kunnen wij die niet bekostigen.

U helpt ons met een gift op:
IBAN: BE12 0000 4099 1792
BIC: BPOTBEB1
van Maria, Middelares en Koningin, Leuven
Met vermelding van “Steunfonds”

Duolegaat

Vanaf 1 juli 2021 wordt de belasting op schenkingen en nalatenschappen voor vzw’s 0%. Het duolegaat verdwijnt daarmee. Heeft u een duolegaat in uw testament opgenomen of wenst u dit te doen? Contacteer dan uw notaris voor meer info.

Middels een duolegaat kan u uw erfgenamen extra begunstigen en tegelijkertijd ‘Maria, middelares en koningin’ iets nalaten.

In uw testament kan u – naast familie en vrienden – ook ‘Maria, middelares en koningin’ opnemen. En binnen een zogeheten duolegaat kan het zelfs voordeliger voor de familie zijn dat u samen met hen óók ‘Maria, middelares en koningin’ iets nalaat.

Als u meer wilt weten over een testament opstellen en een schenking, klik dan hier voor de steunfondsbrochure in PDF-formaat.

Hartelijk dank voor wat u ons toevertrouwt.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met onze coördinatrice Ruth op 016/30.82.14 of ruth.franckx@mariaalcentrum.be.