Montfortbibliotheek KULeuven

De montfortaanse bibliotheek is enkel toegankelijk op verzoek, via het secretariaat van de Montfortanen, Diestsevest 119 te Leuven, of na afspraak.

De collectie van de montfortaanse bibliotheek is ontsloten en opgenomen in het bestand van de KU Leuven.

Zwaartepunt van de collectie zijn de geschriften van Louis-Marie Grignion de Montfort; de publicaties in de geest van zijn tijd en publicaties van geestesverwanten en van leden van de drie door Montfort gestichte congregaties: het Gezelschap van Maria bekend als de montfortanen, de Dochters der Wijsheid en de Broeders van Sint-Gabriël.

De Mariale Bibliotheek die nauw aansluit bij het apostolaat van de montfortanen werd in mei 2001 overgedragen aan de Maurits Sabbebibliotheek van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen. De collectie handschriften en oude drukken uit dit fonds werd eerder bij overeenkomst in 1996, in bewaring gegeven aan de Leuvense universiteit.

Het raadplegen van de collectie van de Montfortbibliotheek:

De Montfortaanse bibliotheekcollectie is grotendeels geïnventariseerd en opgenomen in het bestand van de KU Leuven, LIBISnet. Om de collectie van de bibliotheek via het internet te raadplegen kan u in plaats van de link naar de website van de universiteitsbibliotheek best rechtstreeks de catalogus raadplegen via deze link.

Daarmee komt u terecht op het scherm Limo “Zoek in Limo”. Het volstaat nu de auteursnaam en/of (een deel van) de titel te typen en op de entertoets te drukken om op het volgende scherm te zien wat beschikbaar is en waar het te vinden.
De Montfortbibliotheek heeft als afkorting GSMM.

Bij het begin van 2012 zijn in totaal circa 13 500 bib records met bezit GSMM in de LIBISnet-catalogus opgenomen.
Aan de bibliotheekinformatie van de Montfortbibliotheek (via de link ‘Zoek Bibliotheek’) is een link verbonden waarmee u de lijst van dubbels kunt opvragen. Deze worden aan belangstellenden op vraag toegezonden.

Contact

Montfortbibliotheek Leuven (GSMM)
Diestsevest 119 – 3000 Leuven
Tel.: 016/29.12.62
belsecsmm@skynet.be – info@montfortbib.be
Contactpersoon: pater Frans Fabry