Montfortbibliotheek KU Leuven

De collectie van de montfortaanse bibliotheek is in 2021 volledig overgedragen aan de Maurits Sabbebibliotheek van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven. De Mariale Bibliotheek, die nauw aansluit bij het apostolaat van de montfortanen, werd in mei 2001 al overgedragen. En de collectie handschriften en oude drukken uit dit fonds werd eerder bij overeenkomst in 1996, in bewaring gegeven aan de Leuvense universiteit.

Zwaartepunt van de montfortaanse collectie zijn de geschriften van Louis-Marie Grignion de Montfort; de publicaties in de geest van zijn tijd en publicaties van geestesverwanten en van leden van de drie door Montfort gestichte congregaties: het Gezelschap van Maria bekend als de montfortanen, de Dochters der Wijsheid en de Broeders van Sint-Gabriël.

Het raadplegen van de collectie van de Montfortbibliotheek

De montfortaanse bibliotheekcollectie is volledig opgenomen in het bestand van de KU Leuven, LIBISnet. Om de collectie van de bibliotheek via het internet te raadplegen kan u in plaats van de link naar de website van de universiteitsbibliotheek best rechtstreeks de catalogus raadplegen via deze link.

Daarmee komt u terecht op het scherm Limo “Zoek in Limo”. Het volstaat nu de auteursnaam en/of (een deel van) de titel te typen en op de entertoets te drukken om op het volgende scherm te zien wat beschikbaar is en waar het te vinden.