Visie en Missie

Missie 

We willen mensen ondersteunen in hun geloofsontdekking, -verdieping en -vernieuwing, zodat hun geloof een bewuste keuze is of wordt.

Het Mariaal Centrum laat zich, trouw aan haar stichters, de paters montfortanen, inspireren door de heilige Louis-Marie Grignion de Montfort. Hij legde zijn hele leven, zijn doen en zijn laten in de handen van Maria om bij Jezus te komen. Maria treedt op als moeder en bemiddelaarster (met een ander woord: middelares) tussen Jezus en de mensen. 

Louis-Marie Grignion de Montfort

We willen iedereen die ervoor open staat kennis laten maken met deze spiritualiteit omdat we ervan overtuigd zijn dat ze een antwoord biedt op de diepe wens van ieder mens om gelukkig te zijn. We willen mensen ondersteunen in hun geloofsontdekking, -verdieping en -vernieuwing, zodat hun geloof een bewuste keuze is of wordt.

Door een open dialoog op gang te brengen, door open vragen te stellen willen we geloofsvernieuwers zijn, net zoals Montfort dat was. We weten dat slechts weinigen zichzelf echt durven over te geven aan iets wat niet tastbaar is en daar een duwtje (of heel veel duwtjes) in de rug voor nodig hebben. Onze missie is om die duwtjes, dat vertrouwen te geven

Via een ruim aanbod aan activiteiten willen we die diepgaande geloofsbeleving aanbieden aan gelovigen en zinzoekers. Dit doen we in de eerste plaats met goed georganiseerde en spiritueel sterk onderbouwde bedevaarten, pelgrimstochten en retraites en met een hedendaags en gevarieerd maandelijks tijdschrift dat mensen aanspreekt in een heldere taal. Verder zetten we regelmatig bijeenkomsten en studiedagen op, en verkopen we religieuze artikels via de Montfort shop. 

Visie 

We willen mensen helpen om God te vinden die in onze naaste verborgen is.

Met Montfort als gids willen we op een eigentijdse, zoekende en onderzoekende manier het mariaal apostolaat uitdragen. Vele vragen vergen daarbij een antwoord. Waar staat het mariaal apostolaat voor? Wie was Montfort? Wat betekent het om de Blijde Boodschap te verkondigen? Wat houdt zij in? Hoe is ze vandaag de dag nog relevant? Hoe verkondigen we die boodschap in de praktijk? Hoe groeien we als gelovigen? 

Bij het stellen en het beantwoorden van deze en andere geloofsvragen, zien we onszelf als zoekers die hun bevindingen graag met de wereld delen. We reiken de hand naar ieder die samen met ons wil zoeken. We helpen hen om voeling te krijgen met wat hen oproept om zichzelf te overstijgen en relatie te zoeken met God. Of zoals Montfort het mooi zegt: we willen mensen helpen om God te vinden die in onze naaste verborgen is. 

We laten ons op deze geloofsweg begeleiden door Maria. Zij is deze weg als eerste gegaan. Door reflectie, meditatie en gebed creëren we een stille, ontvankelijke plek in onszelf. Zo krijgt zij de ruimte om ons te tonen welke weg wij kunnen bewandelen om bij Jezus te komen. 

Verwijzend naar onze voorganger, de heilige Montfort, willen we mensen middelen aanreiken om meer mens te worden, op Christus gelijkend, als individu en als gemeenschap.