Montfort

Louis-Marie Grignion de Montfort (1673-1716) was een groot en onvermoeibaar volksmissionaris in Bretagne (Frankrijk). Hij verstond de kunst om Gods heilshandelen ook voor eenvoudige mensen verstaanbaar te maken. Een goed gefundeerde Mariadevotie was voor hem een kostbaar middel ter verkondiging van de Blijde Boodschap.

Montfort is de grondlegger van drie congregaties:
– Het Gezelschap van Maria (Montfortanen),
– De Dochters der Wijsheid,
– De Broeders van Sint-Gabriël.

“De snelste en veiligste weg om tot Jezus te komen, loopt via Maria”, zegt Montfort. “Jezus is door Maria tot ons gekomen, dus geraken wij door Maria het snelst tot Jezus. Geef je aan Haar, ga innig met Haar om.”

Als missionaris pelgrimeerde Montfort te voet, naar honderden parochies in het westen van Frankrijk. In die parochies hield hij dan gedurende twee tot drie weken een ‘missie’, een volkse catechese in een vaak ontkerstende omgeving. Kenmerkend daarbij was dat Montfort niet enkel een ‘leer’ aanreikte, maar ook middelen om vanuit die leer te leven.

In 1888 werd Montfort zalig verklaard. In 1947 volgde zijn heiligverklaring. Officieel werd hij in 1996 in de Romeinse kalender opgenomen. Zijn feestdag wordt op 28 april gevierd.

Over het leven van Montfort, zijn Mariadevotie, zijn werken en spiritualiteit is informatie te verkrijgen in De Montfort Shop van het Mariaal Centrum.

Meer informatie over Montfort kan je ook vinden op de overkoepelende website van de montfortanen, www.montfortian.info (Engels- of Franstalig). Ook op Wikipedia vind je meer info over Montfort.