Tijdschriften

‘Maria, Middelares en Koningin’ is een mariaal volkstijdschrift over mens-zijn en geloven, dat sinds 1934 door de montfortanen wordt uitgegeven. Het magazine verschijnt maandelijks (behalve in juni en augustus).

In het tijdschrift speelt Maria een bijzondere rol. In de verhalen, artikelen en foto’s is vooral zij het, die ons op een liefdevolle manier dichter bij haar Zoon brengt. Met de artikelen en de sfeervolle foto’s tracht ‘Maria, Middelares en Koningin’ de lezer te helpen meer zin aan zijn/haar leven te geven. Daardoor kun je soms weer een beetje groeien en bloeien. Het tijdschrift wilt inspireren, bemoedigen en troosten.

Klik op de afbeelding om enkele pagina’s van het jongste nummer in te kijken!

Als proefabonnee krijgt u gratis twee nummers van ons tijdschrift gedurende twee maanden.

Als u nadien graag een abonnement neemt, ontvangt u de rest van de huidige jaargang aan voordelige prijs.

Na deze proefperiode gelden per jaargang de volgende abonnementsprijzen:

België: 23,00 €
Andere landen van Europa:40,00 €
Alle overige Landen: 50,00 €