Nepo James Raj

Priester Nepo James Raj is één van de jongste paters van het Leuvense montfortaans klooster en is afkomstig uit India. Naast zijn doctoraat in de mariologie en zijn priesterschap in Scherpenheuvel en Hoegaarden, begeleidt hij ook bedevaarten voor ons. Ook schrijft hij in ons tijdschrift Maria, middelares
en koningin
.

Als nieuwe begeleider heeft hij veel enthousiasme om mensen te helpen de genezende kracht van God in het bedevaartsoord te beleven. Hij is gekend om zijn vriendelijkheid. Nepo kan boeiend vertellen, componeert eigen liedjes en zingt. Hij haalt zijn inspiratie uit aandachtig en meelevend luisteren want, zo zegt hij, God is overal en op een unieke manier aanwezig in elke mens.

Voor hem is het begeleiden van een bedevaart meer dan gids-zijn, hij beschouwt zichzelf als bedevaarder en beleeft de reis naar heilige plaatsen ten volle mee om God te ervaren.

Op bedevaart gaan is met gelovigen samen op weg zijn om zich te vernieuwen in geloof, samenhorigheid, vriendschap, vertrouwen en onze geest versterken om vreugdevol vooruit te gaan op onze geloofsweg. Het is een begenadigde tijd om naar elkaar te luisteren, elkaar te bemoedigen en samen het christelijk gezelschap te
ondervinden door samen te bidden (eucharistie, kruisweg, rozenkransweg, biecht), te eten, …
Als montfortaanse begeleider helpt hij bedevaarders zich voor te bereiden op het vernieuwen van hun doopbeloften zodat men als nieuwe mensen zijn weg kan voortzetten.