Jan Van Raemdonck

Priester Jan Van Raemdonck begeleidt afwisselend de bedevaarten naar het Heilig Land en naar Fatima.

“In 1957 werd ik geboren in Sint-Niklaas. Na mijn priesterwijding (1984) en twee jaar studies theologie en moderne geschiedenis ben ik 12 jaar leraar geworden. Sinds 1992 ben ik parochiepriester, momenteel in Zele. In pare jaren begeleid ik de bedevaart naar het H. Land, in onpare jaren die naar Fatima. Mijn hobby’s zijn muziek (piano, orgel) en schrijven. Kijk maar eens op mijn website www.janvanraemdonck.com.

Op een bedevaart vorm je gaandeweg een fijne groep die geraakt is door het evangelie. In Fatima komen we dichter bij Onze-Lieve-Vrouw, in Israël ook maar bovendien spreken daar de bijbelse plaatsen ons sterk aan. Als begeleider ondersteun ik het geloof dat de bedevaarders bezielt, maar ik heb ook aandacht voor ieders soms heel praktische en kleine noden.

Wie op bedevaart gaat kijkt daar vaak al jaren naar uit. Het betekent een bevestiging van je geloof maar ook een verdieping vanuit gebed, dagelijkse eucharistie met samenzang en bijbeluitleg. Je wordt getroffen door wat drie kleine kinderen (in Fatima) of Jezus zelf (in het H. Land) hebben beleefd. Daar kan je niet onverschillig bij blijven. Als begeleider is het prachtig om te zien hoe mensen op bedevaart tot in het diepst van hun hart geraakt kunnen worden.”