Jos Van den Bergh

Pater Jos Van den Bergh, overste van de Belgische montfortanen, begeleidt al jaren vol enthousiasme de julibedevaart naar Lourdes. Dit jaar laat hij u ook maar al te graag kennismaken met de spiritualiteit van Montfort tijdens de Montforttocht.