Jos Van den Bergh

Pater Jos Van den Bergh, overste van de Belgische montfortanen, begeleidt al jaren vol enthousiasme de julibedevaart naar Lourdes.