Jos Van den Bergh

Pater Jos Van den Bergh, overste van de Belgische montfortanen, begeleidt al jaren vol enthousiasme bedevaarten naar Lourdes – en sinds enkele jaren neemt hij steevast de septemberbedevaart voor zijn rekening. Hij is ook een verwoed fietser, en neemt pelgrims regelmatig mee op fietsbedevaart.

“Na mijn zus als oudste zoon voortgekomen uit een geëngageerde kosterfamilie met 10 kinderen in Rotselaar. Gestudeerd in het Montfortcollege, montfortaan geworden, priester gewijd in 1977, en lange tijd de jongste montfortaan in België gebleven, tot onze jonge confraters gekomen zijn uit het zuiden en het oosten om hier te missioneren. Ik was enkele jaren onderpastoor in Kontich, gaf gedurende 15 jaar bezinningsdagen in scholen, werkte in de jongerenpastoraal van het bisdom Antwerpen en zat mee in een team dat geloofsdagen gaf in parochies. Van 1990 tot 2020 was ik geëngageerd als vormingswerker in PRH, een vormingsorganisatie voor volwassenen. Sinds 5 jaar ben ik overste van de Belgische delegatie van de montfortanen.

Ik ga graag mee op bedevaart om te zorgen dat het aangename en leerrijke dagen worden, maar ook om mijn geluk te delen: mijn geluk om op bedevaart te gaan, om onderweg te zijn met mensen die Jezus Christus en versteviging van hun geloof zoeken en die met anderen samen deze zoektocht willen gaan.

Ik wens mensen te begeleiden op hun tocht, de concrete dagen van de bedevaart, maar met een zicht op hun hele leven, mij er bewust van dat alle mensen die meegaan iets zoeken, iets te vragen hebben, iets op te lossen hebben, in iets duidelijkheid willen krijgen. Daarom vind ik het belangrijk om mee te delen aan de deelnemers dat ze met hun beleving en hun vragen bij ons terecht kunnen, om dan onze bekommernissen samen bij Maria te brengen.”