Vrijwillliger-medewerker van het tijdschrift

Een medewerker maakt het tijdschrift ‘Maria, Middelares en Koningin’ bekend in zijn/haar omgeving. Hij/zij werft abonnees en haalt één keer per jaar, bij een bezoek in het voorjaar, het abonnementsgeld op. Ook bidt hij/zij voor zijn of haar abonnees. Op die manier is een medewerker in diens omgeving een misschien bescheiden, maar daarom niet minder reëel steunpunt van God, zoals ook Maria dat is geweest.
In België zijn er zo enkele honderden vrijwilligers: vrouwen en mannen, echtparen, priesters en religieuzen die het tijdschrift kenbaar maken en zo Gods werkzaamheid door Maria gestalte geven.

Hoe word ik in mijn werk als medewerker ondersteund?

  • U wordt meegedragen in gebed. Dagelijks worden er in de Eucharistieviering intenties aan God aangeboden voor onze medewerkers en lezers.
  • De organisatie te Leuven staat voor u klaar. U kunt hier altijd terecht met uw vragen en opmerkingen.
  • Er staat promotiemateriaal te uwer beschikking (folders, affiches, extra nummers van het tijdschrift, …).
  • U ontvangt het eigen infoblad ‘Adveniat’, dat u op de hoogte houdt van de activiteiten en ontwikkelingen.
  • Eenmaal per jaar is er een medewerkersnamiddag in uw streek.

Hoe ziet mijn apostolaat als medewerker er nu in de praktijk uit?

U werft, ter bevordering van het geloofsleven, op uw eigen ongedwongen manier nieuwe abonnees. U heeft een eigen lijst van abonnees en neemt deze lezers mee in uw gebed.

In de maand januari van elk jaar ontvangt u van ons de lijst van de abonnees in uw omgeving. Deze adressen worden door u bezocht ter ophaling van het abonnementsgeld voor de hernieuwing van het abonnement op ‘Maria, Middelares en Koningin’. Het abonnementsgeld schrijft u over naar het kantoor te Leuven. Het is de bedoeling deze hernieuwing voor april af te ronden.

Het hele jaar door kan u (nieuwe) abonnees bezoeken en werven. Bij het aanbrengen van een nieuwe abonnee, kan zowel de nieuwe abonnee als u een cadeautje kiezen. Voor het overige wordt dit vrijwilligerswerk niet financieel vergoed.

Elk jaar zijn er twee periodes waarin extra aandacht aan het wervingsapostolaat wordt gegeven. Tijdens de herabonneercampagne in het voorjaar en gedurende de maand september waarin een speciale abonnementenactie wordt gehouden.

Ben ik als vrijwilliger verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid?


U bent als vrijwilliger niet zelf burgerlijk aansprakelijk voor de schade die u tijdens uw vrijwilligerswerk eventueel onopzettelijk zou berokkenen aan derden. Daarom heeft de vzw Mariale Werken, waarvan ‘Maria, Middelares en Koningin’ een afdeling is, een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. De vrijwilliger blijft wel aansprakelijk voor de schade die hij zichzelf toebrengt.