Vijfde dag van de noveen van de Onbevlekte Ontvangenis

Kristof Morren neemt je tijdens de noveen van de Onbevlekte Ontvangenis graag mee op sleeptouw met een dagelijkse bezinning. Van 30 november tot 8 december mag je je hier verwachten aan een dagelijkse portie bezinning.

4 december 2020

Mystieke roos, bid voor ons

De Maagd Maria is de allermooiste bloem ooit in de spirituele wereld; het is trouwens dankzij Gods genade dat op de aarde bloemen van heiligheid tot bloei konden komen. Als Koningin van al die spirituele bloemen werd de Maagd de roos genoemd, de allerschoonste bloem. Mystiek betekent hier ‘verborgen’ … De onbevlekte Maagd wordt mystieke roos genoemd, aangezien zij kort na haar overlijden met ziel en lichaam in de hemelse glorie werd opgenomen. Haar lichaam is dus net als dat van haar Zoon, Jezus Christus, voor ons verborgen. (naar Kardinaal John Henry Newman in Rosa mystica)

Mystieke roos … Zo komen we naadloos bij het rozenkransgebed met de twintig mysteriën of geheimen, waarbij het vierde glorievolle mysterie dat we overwegen tijdens het bidden van de Rozenkrans de Tenhemelopneming van de heilige Maagd met ziel en lichaam is.

In deze dagen van de noveen kunnen we op heel bijzondere wijze aandacht schenken aan de heilige Rozenkrans, het gebed dat zo vaak door de Kerk in het algemeen, en door heiligen en pausen in het bijzonder is aanbevolen.

De woorden van de zalige paus Pius IX verwoorden de genadevolle kracht van de Rozenkrans. Toen hij op zijn sterfbed lag, vroeg één van de prelaten die hem bijstonden waaraan hij in dit laatste uur dacht. De paus antwoordde:

Kijk, ik ben zachtjes de vijftien geheimen [in 1878] aan het overwegen die de wanden van deze kamer versieren; het zijn even zovele schilderijen van troost. Als je eens zag hoeveel moed ze mij geven! Als ik de blijde geheimen overweeg, denk ik niet meer aan mijn pijn; als ik aan de kruisgeheimen denk [de droeve geheimen], voel ik mij in hoge mate gesterkt, want dan zie ik dat ik niet alleen de lijdensweg ga, maar dat Jezus voor mij uitgaat; en wanneer ik de glorievolle geheimen overweeg, dan voel ik een grote vreugde en komt het me voor, dat al mijn pijnen in schitteringen van heerlijkheid veranderen. Wat schenkt de rozenkrans me op mijn sterfbed toch een geweldige troost!”

Hilario Marín, Doctrina Pontificia, IV, Documentos marianos

Heilige Maagd,
sta mij toe u te prijzen;
geef mij sterkte tegen uw vijanden.

Kom, heilige Geest

Kom, heilige Geest,
vervul de harten van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.

Zend uw Geest uit
en alles zal herschapen worden
en Gij zult het aanschijn
van de wereld vernieuwen.

God, Gij openbaart U aan de gelovigen.
Laat ons in het licht van uw Geest verstaan wat Gij van ons vraagt.
Laat ons het werk van uw heilige Geest in de mensen ontdekken
en de vreugde van zijn bijstand ondervinden,
door Christus, onze Heer. Amen.


O Koningin vol heerlijkheid

O Koningin vol heerlijkheid,
die hoger dan de sterren zijt:
Hem die u schiep hebt gij behoed
en, als een moeder, zelf gevoed.

Wat Eva droevig deed vergaan
biedt gij ons in uw Kind weer aan:
gij zijt in onze pelgrimstijd
het venster op de eeuwigheid.

Tot God zijt gij de open poort,
de deur tot ’t licht dat voor ons gloort;
verlosten, juicht! ’t Heeft God behaagd:
gij kreeg het leven door de Maagd.

U, Jezus, zij de heerlijkheid
die uit de Maagd geboren zijt,
U met de Vader en de Geest,
zoals het altijd is geweest.


Onder uw bescherming

Tot u nemen wij onze toevlucht:
wees onze bescherming,
heilige Moeder van God,
wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn,
maar verlos ons uit alle gevaren,
gij, glorierijke en gezegende Maagd.
Amen.


Met het onderstaande gebed kan je het bidden van de Rozenkrans of het rozenhoedje afsluiten:

Bidt voor ons, heilige Moeder van God,
opdat wij de beloften van Christus waardig mogen worden.

God,
uw eniggeboren Zoon heeft ons door zijn leven, zijn dood en verrijzenis de beloning van het eeuwig heil bereid. Wij vragen U, geef ons, die door de allerheiligste Rozenkrans van de zalige Maagd Maria deze geheimen gedenken, dat wij mogen navolgen wat zij bevatten, en mogen verkrijgen wat zij beloven.

Door Christus, onze Heer. Amen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.