‘Als het geloof levend is, komt de rest vanzelf’

Een monnik die bisschop wordt: het gebeurt niet vaak. Toen Lode Van Hecke, de abt van Orval, in november 2019 tot bisschop van Gent werd benoemd, stonden de televisiecamera’s dan ook op hem gericht. Zelf bleef hij er rustig onder, al speelde er een bekommernis: zou het afscheid van zijn medebroeders in de abdij hem niet te zwaar vallen? Maar al gauw kwam er een andere kwestie die alle aandacht van de nieuwe bisschop opeiste. Van Hecke was pas enkele weken gewijd, of de zogenaamde coronalockdown legde het publieke leven lam: ‘Voor veel gelovigen is de covidcrisis het uur van de waarheid gebleken.’